Göteborgs universitet
Bild
Kulturarvsakademins illustration, brobyggande och möten
Länkstig

Forum kulturarv 2022: inspiration och framtid

Välkomna till 2022 års Forum kulturarv!

Foto: Jenny Högström Berntson

Kulturarvsakademin och kulturarvet för framtiden

Forum kulturarv 2022 gick av stapeln den 28 november, 12:00-17:00, på Världskulturmuseet, Göteborg.

 • Vi möts och diskuterar samverkan mellan forskning och praktik och Kulturarvsakademins verksamhet.
 • Möt utställare och verksamhet kopplat till Kulturarvsakademin.
 • Key-note av Khazar Fatemi

Årets key-note: ”En nation lever när dess kultur lever”

På årets Forum Kulturarv kommer Khazar Fatemi att tala på temat Hotat kulturarv, globala utmaningar och hållbarhet för framtiden.

Khazar Fatemi arbetar som föreläsare och kulturjournalist med fokus på internationella frågor på bland annat SVT. Hon har rapporterat från länder som Afghanistan, Syrien, Irak, Colombia och Myanmar. Med dokumentärserien ”Kultur i farozonen” har hon bidragit till folkbildning och väckt allmänhetens intresse före kulturarvets roll för individer och samhällen. Khazar Fatemi fick Svenska Unescopriset 2020 för sitt outtröttliga engagemang för kulturarv i fara.

Program

12:00-13:00  Registrering, mingel och lunch bland utställarna
13:00-13:15   Introduktion av Karl Magnusson
13:20-14:00  Paneldiskussion om samverkan universitet och kulturarvsaktörer
14:00-14:30  Frågestund och tankar från auditoriet
14:30-15:00  Kaffepaus bland utställningarna
15:00-16:00  Key-note av Khazar Fatemi: ”En nation lever när dess kultur lever”
16:00-16:30  Mingel bland utställarna
16:30-17:00  Uppsamlingsheat och slutdiskussion

Deltagare i panelen

 • Ola Wetterberg, föreståndare Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS), Göteborgs universitet
 • Maria Persson, koordinator för KAS (kandidatprogrammet Kulturarvsstudier, Göteborgs universitet)
 • Ann Follin, Överintendent Statens museer för världskultur (SMVK)
 • Kerstin Alnebratt, Förvaltningschef, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
 • Fredrika Lagergren Wahlin, tidigare vicerektor med ansvar för samverkan, Göteborgs universitet
 • Lena Ulrika Rudeke, Verksamhets- och programansvarig Jonsereds herrgård samt koordinator Litteraturstaden Göteborg

Välkomsttalare och moderatorer

 • Karl Magnusson, ordförande i Kulturarvsakademins samverkansgrupp, stabschef Statens museer för världskultur (SMVK).
 • Karolina von Mentzer, regionutvecklare, Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen

Utställare

 • CCHS/Kulturarvsakademin
  Här möter ni några av CCHS och Kulturarvsakdemins medarbetare. Vi visar upp några av de senaste böckerna som producerats inom ramen för verksamheten.
 • Kulturarv och hälsa
  Här möter ni forskare och deltagare i några av de projekt som bedrivits inom ramen för CCHS-klustret Heritage and Wellbeing mellan 2016-2022.

  Föreningen Mad heritage and contemporary arts presenterar sin verksamhet och en bok de just publicerat. Föreningen uppmärksammar frågor om psykiatrins och psykiatriska patienters kulturarv, samt om kreativa uttryck och mental hälsa och verkar för att människor som varit patienter erkänns och blir viktiga aktörer för att förvalta psykiatrins kulturarv. 
 • #matarv
  Här möter ni deltagare i samverkansplattformen #matarv och några av de projekt som kopplas till plattformen: Matarvspodden, boken Matarv: berättelser om mat som kulturarv (Carlssons bokförlag 2021) mm.
 • KAS (kandidatprogrammet Kulturarvsstudier, Göteborgs universitet)
  Här möter ni koordinatorn för kulturarvsprogrammet och får veta mer om studier och framtida arbetsmöjligheter för kulturarvsstudenter.
 • Rörelsearvet/Pathways
  Här möter ni Katarina Saltzman och Daniel Svensson från projektet Rörelsearvet, som presenterar sin forskning om stigar och vandringsleder med fokus på den nyligen utgivna antologin Pathways: Exploring the Routes of a Movement Heritage (White Horse Press, 2022).

 • Hammarkullens lokala guider 
  Detta lokala initiativ vill synliggöra Hammarkullen och Hammarkulle-karnevalens berättelser och historia, och det dagliga skapande av ett gemensamt kulturarv. 

  Tills nu har den "officiella" berättelsen om Hammarkullen skapats av utomstående aktörer och i de flesta fall resulterat i en negativ bild av området. Med Hammarkullens lokala guider kan man ta del av en annan historia om stadsdelen berättad inifrån.

  Under vandringarna får man höra om muralmålningar, områdets historia och det lokala samhällets engagemang i solidaritetsarbete och i karnevalen som sedan 2020 är med den nationella förteckningen över ”Levande traditioner” (som hanteras av Isof)

  Arbetet med Hammarkullens lokala guider fick stöd 2021 av Kulturarvsakademin/Göteborgs universitet .

Khazar Fathemi talar vid årets Forum Kulturarv
Khazar Fathemi talar vid årets Forum Kulturarv
Foto: Stina Stjernkvist
Astrid von Rosen, Forum kulturarv 2022
Astrid von Rosen, Forum kulturarv 2022
Foto: Jenny Högström Berntson
Deltagare och utställare, Forum kulturarv 2022
Deltagare och utställare, Forum kulturarv 2022
Foto: Jenny Högström Berntson
Paneldisskussion, Forum kulturarv 2022
Paneldisskussion, Forum kulturarv 2022
Foto: Jenny Högström Berntson
Khazar Fatemi, Forum kulturarv 2022
Khazar Fatemi, Forum kulturarv 2022
Foto: Jenny Högström Berntson
Annica Engström och Mostafa Hosseini, Föreningen Mad Heritage, Forum kulturarv 2022
Annica Engström och Mostafa Hosseini, Föreningen Mad Heritage, Forum kulturarv 2022
Foto: Jenny Högström Berntson
Stenvägg utanför Världskulturmuseet
Forum kulturarv 2022 hölls på Världskulturmuseet i Göteborg.
Foto: Jenny Högström Berntson