Göteborgs universitet
Bild
Forum kulturarv 2021 - kulturarvs för framtiden
Foto: Jenny Högström Berntson
Länkstig

Forum Kulturarv 2021

Kulturarvsakademin, Göteborgs universitet, arrangerar årets Forum Kulturarv - en konferens/mässa om kulturarvsforskning. Välkommen till två dagar fyllda med kulturarvsdebatt och möten kring olika kulturarvsaktiviteter! Tema för konferensen är ”Kulturarv för framtiden”.

Vasaparken
Foto: Johan Wingborg

Vasaparken, Göteborg

Konferensen äger rum i Vasaparken, Göteborg.

Universitetsbyggnaden i Vasaparken är Göteborgs universitets huvudbyggnad i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Byggnaden invigdes 18–19 september 1907. Huvudbyggnaden är statligt byggnadsminne sedan 18 mars 1993.

Program 8 november 2021

13.00 Utställningarna öppnar

13.30-13.40 Välkommen
Karl Magnusson (stabschef Världskulturmuseerna, ordförande för Kulturarvsakademins samverkansgrupp) & Fredrika Lagergren (rektorsråd för särskilda samverkansfrågor, Göteborgs universitet)

 

13.40- 14. 40 Kulturarv och Politik

Moderator: Linda Lundberg (generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd) 

Vad har vi för nytta av konventioner?

Det första inledande temablocket är en paneldebatt och har fokus på konventioner och lagstiftning kring kulturarvsområdet och vad det har för betydelse för kulturarv och samhälle. Frågor som bland annat kommer diskuteras är:

 • Har konventioner betydelse för kulturarvsarbetet?  
 • Hur påverkar världsarvskonventioner kontra EU konventioner arbetet?   
 • Hur viktig är lagstiftning kring kulturarv - stjälper eller hjälper det?

Deltagare i paneldebatten: Annika Nordström (Institutet för språk och folkminnen och ansvarig för Sveriges del i Unescos konvention om det Immateriella kulturarvet), Carsten Paludan Müller (Affiliated Researcher at Cambridge University, Heritage Research Centre),  Mats Burström (professor i arkeologi, Stockholms universitet).

14.40-15.30 Kaffe/mingel i utställningarna
 

15.30-16.30 Konfliktfyllda kulturarv

Moderator: Karl Magnusson (stabschef Världskulturmuseerna, ordförande för Kulturarvsakademins samverkansgrupp)

Vad är konfliktfyllda kulturarv?

NIKU (Norwegian Institute for Cultural Heritage Research)  genom Torgrim Sneve Guttormsen (Head of department/Researcher) och Sveinung Krokann Berg (Researcher) inleder temablocket med att belysa hur och varför kulturarv blir konfliktfyllt och omdiskuterat t ex kring beslutet om rivningen efter terrorattacken av ”Y- Blokka” (regeringskvarteret) i Oslo. Frågor som lyfts kan vara:

 • När blir kulturarv betydelsefullt och för vem?
 • I vilka sammanhang uppstår konflikter kring kulturarv?
 • Skapar vissa kulturarv lättare konflikt än andra?
 • Hur balanseras hänsyn till kulturarv mot andra samhällsinsatser och hur kan detta skapa konflikter?

Joel Taylor (Researcher) bjuder sedan in åhörarna till att ta aktiv del i sessionen genom att introducera Contentious games som är ett sätt att identifiera olika konfliktfyllda kulturarv.

17.00 Göteborgs stad och VG regionen bjuder in till välkomstmottagning på Börsen, Gustaf Adolfs torg (speciell anmälan för detta, se programmet).

none
Evenemanget genomförs som värdskap i samarbete med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Program 9 november 2021

09.00 Utställningarna öppnar

09.30-10.30 Kulturarv och globala utmaningar
Moderator: Anders Nilsson (Förvaltningen för kulturutveckling, VG regionen)

Vad är hållbarhet?

Presentationer av:
David C Harvey is an associate professor in critical heritage studies at Aarhus University, Denmark, and an honorary professor of historical and cultural geography at the University of Exeter (United Kingdom). His work has focused on the geographies of heritage, and he has contributed to some key heritage debates, including processual understandings of heritage, extending the temporal depth of heritage, the outlining of heritage-landscape and heritage-climate change relations and the opening up of hidden memories through oral history. His recent works include The Future of Heritage as Climates Change: Loss, Adaptation and Creativity (edited with Jim Perry, 2015), and Creating Heritage: Unrecognised Pasts and Rejected Futures.  https://pure.au.dk/portal/en/persons/david-charles-harvey(e0b1a3c6-02f8-4ea7-a2eb-ffbf1b5a3e8a).html

Eugene Jo is the Programme Manager of the IUCN-ICCROM World Heritage Leadership Programme since 2017, based in Rome, Italy. WHL is a capacity building programme aiming to improve management practices by interlinking culture and nature and taking up people-centred approaches. The programme focuses on areas of effective management, building resilience and conducting impact assessments. She was the national focal point for World Heritage in Korea for nine years, and an independent researcher prior to her work at ICCROM. She holds a BA in Korean History, an MA in Cultural Heritage Studies, and is completing her PhD in World Heritage Studies.
https://www.iccrom.org/section/world-heritage-leadership

10.30-11.30 Kaffe/mingel i utställningarna
 

11.30-12.30 Kulturarv för framtiden

Moderator: Karl Magnusson (stabschef Världskulturmuseerna & ordförande för Kulturarvsakademins samverkansgrupp)

Vi behöver jobba mer med framtiden!
Cornelius Holtorf  (professor i arkeologi, Linnéuniversitetet), Tina Lindström (Enhetschef Pedagogik och utställningar Kalmar läns museum), Johan Swahn (Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning,  MKG).

Hur kan kulturarvssektorn jobba mer med framtiden och varför är detta angeläget? Följande frågor kommer diskuteras:

 • Hur kan vi bidra till att nå de globala målen för 2030?
 • Hur kan kulturmiljöpedagogik hjälpa oss relatera till året 2068?
 • Hur planerar man så mycket som 100,000 år framåt?

  I passet ingår en filmvisning, interaktion med publiken, en kort föreläsning, och ett panelsamtal med forskare och representanter från olika sorter av praktisk verksamhet riktad till framtiden.

12.30-12.40 Avslutning

Monica Gustafsson & Anita Synnestvedt (koordinatorer för Kulturarvsakademin), Karl Magnusson (ordförande för Kulturarvsakademin)
 

12.40-14.00 Lunch och mingel bland utställningarna

14.00 SLUT

Utställare på årets Forum Kulturarv

 1. Unescoprofessur om ‘heritage futures’
 2. Inside the Box- en podd om kulturarvsforskning och museiföremål
 3. Hybrida distansbesök till konst- och kulturarv
 4. “Together for Cultural Heritage” - recommendations for social partners on building bridges with universities around cultural heritage. A discussion on findings  of EU_CUL project
 5. Skolgården som arena för kulturarvsyttringar: möjligheter och begränsningar
 6. Landskapsobservatorium Västra Götaland
 7. HEI: Heritage Experience Initiative
 8. Konfliktfyllt kulturarv
 9. Projekt för framtiden: Utopian stories och Gröna cirklar
 10. Archival excavations: Searching Sámi Stories
 11. Demokratiska Ting
 12. Berättelser från El Barrio.  Att skapa ett tolkningscentrum i Hammarkullen
 13. Mad Heritage & Contemporary Arts
 14. Kultur i naturvården. Odling för bevarande av biologisk mångfald
 15. Fornbyäventyret- kulturarv och spelteknologi
 16. CHARTER – Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles
 17. Min farmor var vegan- Tre generationers vegetariskt och veganskt matarv som ger ringar på vattnet
 18. ISN - Interpret Sweden Network  (nätverk för interpretation)
 19. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK)
 20. Göteborg 400 år – platser med historia
 21. Heritage Ecologies
 22. #Matarv
 23. Kärnan i Hjällbo. Mötesplats för integration och kultur.
 24. Postervägg
 25. Plastic Witness
 26. CCHS
 27. Prisma

 

Plastic Witness - konstinstallation under Forum

Nina Romanus är konstnären bakom Plastic Witness, ett konstprojekt för miljön som utforskar och synliggör plast och plastanvändning. Under årets Forum Kulturarv använder hon konferensensdeltagarnas och Vasaparkens sopor blandat med vanlig hushållsplast för att göra en konstinstallation som tar sin form på Vasaparkens golv.

Foto: Jenny Högström Berntson
Foto: Nina Romanus