Bild
none
Ett av projekten som ställer ut under Forum Kulturarv lyfter skolgården som en plats för lek, lärande och kreativitet. På skolgården har kulturarv i form av lekar och traditioner förmedlats i alla tider.
Länkstig

Kulturarv i centrum under två dagar

Publicerad

Nästa vecka fylls universitetets gamla byggnad i Vasaparken av forskare, studenter och personer som jobbar på olika kulturarvsinstitutioner. Närmare 30 utställare presenterar kulturarvsprojekt, nya böcker och samarbeten. Det blir bland annat debatt och diskussioner om lagstiftningen kring kulturarv- stjälper eller hjälper den?

Bakom evenemanget står Kulturarvsakademin. Akademin är ett samarbete mellan universitetet, olika kultur och minnesinstitutioner och Västra Götalandsregionen. 

Världskulturmuseerna och universitetet

Bild
none
Fredrika Lagergren Wahlin, rektorsråd för särskilda samverkansfrågor, i Vasaparken där evenemanget hålls nästa vecka.
Foto: Johan Winborg

Fredrika Lagergren Wahlin, rektorsråd för särskilda samverkansfrågor vid Göteborgs universitet, hälsar välkommen ihop med Världskulturmuseernas stabschef, Karl Magnusson.

– Jag tycker det är särskilt fint att få välkomna just den här konferensen till universitetets huvudbyggnad i Vasaparken. Byggnaden är ju en manifestation av ett sätt att se på kunskapsbildning som inte stämmer riktigt med hur vi tänker idag. Eller? Kan vara något att diskutera vidare, säger Fredrika Lagergren Wahlin.

I sitt välkomsttal kommer hon även prata om kultur som en grund för att förstå vad det innebär att vara människa och att kunskapsbildning kring kulturarv i bred bemärkelse är av stor betydelse för att kunna verka för en hållbar samhällsutveckling.

Odling och lekar på skolgården

Därefter drar konferensen igång med en paneldebatt, ”Kulturarv och politik”. Här kommer konventioner och lagstiftning kring kulturarvsområdet och dess betydelse för kulturarv och samhälle, att debatteras.

Samtidigt pågår det alltså en mässa under konferensdagarna. 27 utställare och olika kulturarvsaktiviteter är inplanerade i dagsläget. Förutom Kulturarvsakademins egen, nyutkommna bok om Matarv, ska det handla om odling för bevarande av biologisk mångfald och hur skolgårdar utformas för att främja lek och spel som ju också är en sorts kulturarv. För att nämna några aktiviteter.

Även Unescoprofessuren vid Linnéuniversitetet, en forskargrupp med sju medarbetare, ska berätta om sitt arbete. Den är en av åtta Unescoprofessurer i Sverige men den enda inom kultursektorn. Innehavare av professuren är Cornelius Holtorf, professor i arkeologi.

Vilken eller vilka olika framtider bevarar vi kulturarv för? Till vilken nytta? Hur kan vi avgöra vad som är bra för framtida generationer?

Vill testa ett nytt koncept

Forskare och kulturarvsaktörer från hela Norden väntas. 150 deltagare från museer, universitet, arkiv, förvaltningar och andra aktörer inom kulturarv har anmält sig.

– Det är på många sätt en okonventionell konferens, men jag tror också att det är nödvändigt med nya grepp och ett nytt ”tänk” om vi på olika sätt vill utveckla idén om samverkan. Här är kulturarv också ett tacksamt tema att samlas kring då det är något som berör oss alla. Vi är därför också glada att Göteborgs stad och Västra Götalands regionen uppmärksammar konferensen och bjuder in alla konferensdeltagare till en välkomstmottagning, säger Anita Synnestvedt, koordinator för Kulturarvsakademin.

Hoppas på nya samarbeten

Anita Synnestvedt hoppas såklart att konferensen ska resultera i många möten, samtal, diskussioner och inspiration för deltagarna. Förhoppningsvis föds också nya samarbeten under konferensdagarna.

– Jag tror det är viktigt med den här typen av mötesplatser för att uppmuntra till samverkan mellan akademin och övriga samhället, säger Anita Synnestvedt, koordinator för Kulturarvsakademin.

Anita i svart kavaj utomhus i en skogsdunge.
"Det är roligt att många vill komma och det är en bra blandning av människor från universitet och från olika verksamheter utanför universitet, vilket varit vår målsättning med konferensen, säger Anita Synnestvedt, Kulturarvsakademin.
Foto: Johan Winborg

Forum Kulturarv pågår mellan den 8-9 november. Föreläsningar och paneldebatter hålls både på svenska och engelska. För fullständigt program se konferensens webbsida.

Text: Cecilia Sjöberg

Forum

Forum Kulturarv pågår den 8- 9 november. Årets tema är ” Kulturarv för framtiden”. Hela programmet finns på konferensens webbsida

Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är ett samarbetsprojekt mellan olika kultur – och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Akademin är knuten till Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för historiska studier. 

Centrum för kritiska kulturarvsstudier ingår i UGOT Challenges.

Deltar i paneldebatten om ”Kulturarv och politik” gör Annika Nordström (Institutet för språk och folkminnen och ansvarig för Sveriges del i Unescos konvention om det Immateriella kulturarvet), Carsten Paludan Müller (Affiliated Researcher at Cambridge University, Heritage Research Centre) och Mats Burström (professor i arkeologi, Stockholms universitet).