Bild
Konstinstallation på Vasaparkens golv under Forum Kulturarv 2021. Skapad av Plastic Witness.
Konstinstallation på Vasaparkens golv under årets Forum Kulturarv 2021.
Foto: Jenny Högström Berntson
Länkstig

Konstinstallation av sopor på årets Forum Kulturarv

Publicerad

Nina Romanus är konstnären bakom Plastic Witness, ett konstprojekt för miljön som utforskar och synliggör plast och plastanvändning. Under årets Forum Kulturarv använder hon konferensensdeltagarnas och Vasaparkens sopor blandat med vanlig hushållsplast för att göra en konstinstallation som tar sin form på Vasaparkens golv.

Konst som inspiration till hållbara vanor

Med min konst och installationer vill jag inspirera till innovativ användning av material, till en förändrad syn på vad som är skräp och till hållbara vanor, säger Nina Romanus.

Plastic Witness vill få oss att få syn på vad vi gör idag och vad vi kan göra istället. Plast är både ett bra och ett dåligt material. Det handlar om vad vi gör med det.

Nina har samarbetat med Ekocentrum. Ekocentrums projekt ”Plast i havet – från skräp till resurs” resulterade bland annat i utställningen "Plast i havet – en flaskpost till framtiden". Här presenteras både initiativ som samlar in plast i havet och aktörer som återanvänder plastmaterial.

– I samarbetet med Ekocentrum visualiserades projekts idé och innehåll i utställningsform med en berättelse om flaskfiskar. En fiktiv livsform som vi hoppas och tror snart ska vara utdöd. Många flaskfiskar visas i utställningen, dessa är ”rekonstruktioner” utifrån materialfynd.

I sitt arbete har Nina också utvecklat vad hon kallar en Plastflora – en artkarta.

– Ja, Plastfloran, Polymerogamer, växte helt enkelt ut ur våra vanliga skräp där hemma berättar Nina. Det började med en blomsterkrans av plastblommor och en förfärlig tanke om att alla blommor vi skulle ha kvar var plastblommor. Jag visste genast att mina nya blommor behövde ha namn. Det utvecklades till beskrivningar. Jag är uppvuxen med att både plocka blommor och att lära mig artnamn och titta i flora för att hitta rätt. Jag är för ung för att ha haft herbarium som sommarläxa själv med det var en levande tradition i släkten. Linnés vakande öga över kunskapsbildningen var närvarande bland florans blad och i mitt huvud när jag hittade på nya namn till mina blommor.

Bild
Röd plastanemon (Lactofolium lactosprudler rubens)
Röd plastanemon (Lactofolium lactosprudler rubens) är en av blommorna i Plastfloran Polymerogamer. Skapad av Plastic Witness.
Foto: Nina Romanus

Sopor, återbruk och kulturarv

Inom Centrum för kritiska kulturarvsstudier och forskningstemat Waste/wasted heritage pågår forskning som undersöker sambandet mellan kulturarv och avfall i olika former.  Forskningen är multidisciplinär och fångar upp en rad olika tolkningar och tillämpningar som korsar över forskningsdiscipliner och områden.

– Ninas utställning passar som hand i handske på dessa forumdagar, säger Ola Wetterberg, föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier. Inom temat Waste diskuterar vi vad som betraktas som värdefullt att bevara och vad som avfärdas som oönskat. Vi frågar oss bland annat på vilket sätt arbete med kulturarv och bevarande kan bidra till återbruk och bättre resurshushållning och hur vi kan bidra till arbetet för en hållbar utveckling.

Bild
Tandskallra (Dentalis Transparantus)
Tandskallra (Dentalis Transparantus), en av blommorna i Plastfloran Polymerogamer. Skapad av PLastic Witness.<br /> Foto: Nina Romanus
Foto: Nina Romanus

Blomstrande plastkonst på borden

– Vi är jätteglada att Nina deltar i årets Forum Kulturarv med sina konstinstallationer, säger Anita Synnestvedt, konferensarrangör och koordinator för Kulturarvsakademin. Vi har en cafédel på konferensen där Ninas blomstrande alster av olika plastföremål pryder borden och förändrar en kanske lite stel och tråkig sal till något helt annat. Har man inget att prata om kring kaffet så kommer detta absolut inspirera till samtalsämnen. Vi tycker också det är viktigt att på olika sätt aktivera deltagarna på konferensen, vilket Nina gör med såväl installationen i caféet som den pågående installationen i Vasaparkens entré.

Ninas konst binder ihop viktiga ingredienser som miljöfrågor, klimatpåverkan, hållbarhetsfrågor och inte minst konst genom denna vackra och inspirerande installation på Vasaparkens golv.

– Jag drivs av en övertygelse om att vi måste arbeta på alla sätt vi kan med miljö- och klimatfrågor, säger Nina Romanus. Naturvetenskapen förser oss med ovedersägliga fakta. I stor mängd. Jag vill synliggöra samma saker samtidigt som jag försöker förstå vad jag kan göra som påverkar situationen i rätt riktning. Att få lov att delta i Forum Kulturarv är för mig ett sätt att föra den dialogen som jag hoppas påverkar.

– De frågor som lyfts genom Ninas installationer som hållbarhet, konsumtion, miljö etc. är något som vi också tar upp i årets konferenstema som är ”kulturarv för framtiden”. Detta belyser verkligen framtiden och framtidens kulturarv. Är det plast som kommer att bevaras och kommer vi som Nina reflekterar över att endast ha plastblommor i framtiden? Genom dessa vackra och inspirerande installationer får vi många tankeställare, säger Anita Synnestvedt.

Forum Kulturarv

Forum Kulturarv är Kulturarvsakademins årliga mässa/konferens med fokus på kulturarv.

Årets tema är ” Kulturarv för framtiden”. Hela programmet finns på konferensens webbsida

Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är ett samarbetsprojekt mellan olika kultur- och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

Kulturarvsakademin är en dela av Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid vid Göteborgs universitet och en av sex centrum inom UGOT Challenges.