Göteborgs universitet
Bild
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori har forskarutbildning inom sju ämnen.
Foto: Monica Havström

Vår forskarutbildning

Vid institutionen finns forskarutbildning inom sex ämnen. Vår forskningsmiljö är internationell med flera erkända forskningsprojekt och våra medarbetare representerar drygt tjugo länder.

Vår ambition är att doktoranders forskarstudier ska ge gedigen kunskap om forskning inom filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, liksom utomordentliga färdigheter att självständigt forska och publicera sig i internationella tidskrifter samt att undervisa.

Utöver detta ger forskarutbildningen färdigheter i den moderna forskningens hantverk såsom konferens- och seminariedeltagande, nätverksskapande och samarbete över nations-, ämnes- och språkgränser. Som doktorand förbereds du också i konsten att föra ut forskningsinformation till samhället och att delta i den offentliga debatten.

För dig som är antagen doktorand finns information på institutionens interna sidor på Medarbetarportalen.

Hur du söker till forskarutbildningen

Om du är intresserad av att bli antagen till utbildning på forskarnivå måste du vara behörig och ha finansiering. Behörighetskrav för forskarutbildning finns i studieplanerna för de olika ämnena. För ytterligare information kontakta viceprefekt för forskarutbildning.

Vid institutionen bedrivs forskarutbildning inom ämnena

  • Datalingvistik
  • Lingvistik, som inkluderar språkteknologi och fonetik
  • Logik
  • Praktisk filosofi
  • Teoretisk filosofi
  • Vetenskapsteori

Lediga anställningar

 Våra lediga doktorandtjänster på Humanistiska fakulteten hittar du i universitetets sökandeportal.

Kurser och forskningsseminarier

Varje ämne har både obligatoriska och valfria kurser, som framgår i ämnets studieplan. Några av dessa är individuella läskurser.

Vid institutionen finns ämnesspecifika forskningsseminarier som är öppna för alla forskare och doktorander vid fakulteten.

Interna sidor för doktorander

Information för institutionens doktorander finns på FLoVs interna sidor i Medarbetarportalen. Inloggning krävs för att nå sidorna.

Alumner som disputerat