Bild
Marin kolonilott i Frihamnen, Göteborg.
Flytevi är den första stadsnära havsodlingen i Sverige. Här i Frihamnen i centrala Göteborg får besökarna lära sig mer om odling i havet.
Foto: Happy Visuals
Länkstig

Marin kolonilott pristagare i europeisk tävling

Publicerad

Den marina kolonilotten Flytevi prisades i samband med hållbarhetsfestivalen New European Bauhaus i Bryssel. I konkurrens med stadsutvecklingsprojekt från hela Europa tilldelades Flytevi en andraplats i kategorin "Reconnecting with nature".

Förutom äran innebär utnämningen även en prissumma på 20 000 Euro. På plats för att ta emot priset i Bryssel var Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö, stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren och projektkoordinator Malin Rosengren från Göteborgs universitet. 

– Vi fick mycket positiv respons från både besökare och andra tävlande under festivalen. Det var väldigt kul att få möjligheten att inspirera och uppmärksamma även de blå livsmiljöerna. Jag tror att vi kommer att få se marina kolonilotter poppa upp i fler städer I Europa efter detta, säger Malin Rosengren.

Bild
Prisutdelning av New European Bauhaus Prize.
Malin Rosengren håller tacktal när hon tillsammans med kollegorna från Göteborgs stad, Gothenburg European Office och Göteborgs universitet tar emot priset av Iliana Ivanova, EU-kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor.

Stort internationellt intresse

New European Bauhaus är ett tvärvetenskapligt initiativ inom EU, som kopplar samman European Green Deal med gestaltningen av våra livsmiljöer.

Visionen är en hållbar grön samhällsutveckling som tar sin utgångspunkt i mångfald, inkludering, kreativitet och innovation. Initiativet är lanserat av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som också var på plats och höll i invigningstalet.

– Att den marina kolonilotten tilldelas priset visar på ett stort internationellt intresse både kring frågor kopplat till hållbar odling i havet och det undersökande arbetssättet med prototyper i stadsutvecklingsprojekt, säger Cecilia Helsing, planeringsledare för platsutveckling, Göteborgs Stad.

Bild
Monter.
Malin Rosengren, projektkoordinator på Centrum för hav och samhälle, Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs stad och Carl-Johan Skogh, lektor på HDK-Valand och forskare på Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc, på plats i montern.

Brett samarbete i projektet

Flytevi invigdes i november 2022 och är den första stadsnära havsodlingen i Sverige. Projektet började utvecklas inom ramen för Vinnovas satsning Framtidsprototyper och har sedan utvecklats vidare genom en tät samverkan mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad.

Projektet har inneburit ett kunskapsutbyte mellan olika discipliner och har i och med det ett delat projektledarskap genom Cecilia Helsing, planeringsledare platsutveckling, Göteborgs Stad och Malin Finlöf, översiktsplanerare, Göteborgs Stad, samt Maria Bodin, marinbiolog och projektsamordnare, Göteborgs universitet.

– Med Flytevi kan vi tillgängliggöra svåra frågor på ett enkelt sätt. Jag tror att det som gjort projektet så lyckosamt är samarbetet mellan personer med helt olika bakgrund och förhållningssätt, säger Maria Bodin, marinbiolog och projektsamordnare på Göteborgs universitet. 

Mötesplats för lärande

Flytevi fungerar främst som pedagogisk plattform där besökarna får lära sig mer om havsodling och hållbar mat från havet. Ett av de långsiktiga målen med projektet är att det i framtiden ska bli lättare för privatpersoner att odla egen mat i havet, på samma sätt som det görs i kolonilotter på land.

Till Flytevi är både skolelever, studenter, forskare och intresserade från allmänheten välkomna. Bland annat ordnas lektionspaket där högstadieelever kan få testa på att vara havsbönder för en dag. Nästa chans att besöka den marina kolonilotten är den 20 april under Vetenskapsfestivalen.

New European Bauhaus Prizes

Totalt fanns fyra kategorier i tävlingen samt två priser med fokus på Ukrainas återuppbyggnad och två publikpris. Festivalen arrangerades för andra gången och under hela veckan har Flytevi visats upp som en del av festivalens utställning. Deltagandet i festivalen samordnades av Gothenburg European Office i Bryssel. Förstapriset i kategorin Reconnecting with nature gick till Făget Forest Park i Rumänien.