Bild
Dykare vid musselodling.
I Danmark finns ett trettiotal marina kolonilotter där det främst odlas musslor, ostron och alger.. i projektet Cool Blue undersöks möjligheterna att sprida konceptet till Finland och Sverige.
Foto: Lars Hestbæk
Länkstig

Nordiskt samarbete ska utveckla marina kolonilotter

Publicerad

Ett nytt samarbete mellan Sverige, Finland och Danmark ska undersöka hur småskalig odling i havet kan utvecklas. Målet är att det ska bli enklare att starta upp marina kolonilotter. Maria Bodin är projektledare för den svenska delen av projektet Cool Blue.

Vad ska ni undersöka i projektet?

– I den svenska delen vill vi undersöka kolonilotternas miljöeffekter. Vi ska se på hur de småskaliga odlingarna påverkar närmiljön och ifall de bidrar till ökad biologisk mångfald i området. Målet är att ta fram metoder för miljöövervakning. Våra danska kollegor ska arbeta fram affärsmodeller för både kommersiella och icke kommersiella odlingar. Våra finska kollegor ska undersöka vilka arter som kan odlas i den låga salthalten i Bottenviken.

Vilka samarbetar ni med? 

Bild
Porträtt på Maria Bodin.
Maria Bodin, projektsamordnare på Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet.
Foto: Susanne Liljenström

– Det är fyra organisationer med olika kompetens och erfarenheter som är med i detta projekt. Danska Havhøst är en organisation som har jobbat med marina kolonilotter i över tio år, och har stor erfarenhet av att starta upp odlingar. Aktion Österbotten är en regional organisation i Österbotten som arbetar med landsbygdsutveckling och Submariner är en organisation som samordnar EU-projekt med hållbart nyttjande av havet som fokus. Vi på Göteborgs universitet kommer att arbeta för att stötta lokala initiativ som vill satsa på småskalig odling. 

Vad vill ni uppnå med projektet?

– För Sveriges del hoppas jag att det blir enklare att starta upp marina kolonilotter. Projektet kommer att leda till bättre kunskap om hur kolonilotter påverkar vår närmiljö och vi ska ta fram en handbok som förhoppningsvis kommer att användas av framtidens havsbönder.

Vad har du för råd till den som vill starta en småskalig odling i havet?

– Hör gärna av dig till mig om ni har frågor eller vill bolla idéer.  En bra början är att kolla in vår webbsida Marina kolonilotter – odling under ytan där vi samlar information kontinuerligt. Du kan också gå med i Facebook-gruppen Marina kolonilotter för att få aktuell information om vad som händer just nu. Vi kommer också att anordna en nätverksträff om regenerativ havsodling på Tjärnö marina laboratorium i oktober. Dit kommer representanter från alla tre länder för att utbyta erfarenheter och diskutera vägen framåt. 

Text: Karl-Johan Nylén

Fakta om Cool Blue

Cool Blue (Community Ocean Farms and Local Business Clusters) är ett samarbetsprojekt för att utveckla konceptet marina kolonilotter i Sverige, Danmark och Finland. Projektet sträcker mellan 2023 och 2026 och finansieras med 10 miljoner kronor genom Europeiska Horizon. Samarbetsparter är Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet (Sverige), Havhøst (Danmark), Aktion Österbotten (Finland) och S.Pro (Tyskland).