Bild
En smarrig burgare gjord på sjömat.
Foto: Nordic seafarm
Länkstig

Blå mat - centrum för framtidens sjömat

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Syftet med Blå mat - centrum för framtidens sjömat, är att ta vara på den enorma potential som finns i produktion av näringsriktig mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Blå mat arbetar mot visionen: ”Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad vill vi skapa förutsättningar för en långsiktig och bärkraftig produktion av sjömat och göra Sverige till en ledande producent av attraktiv och hållbar sjömat.” En kortare version av visionen lyder: ”Sverige ska bli en ledande leverantör av attraktiv och hållbar sjömat.”

Centrumbildningen har möjliggjorts genom mångåriga nationella samarbeten. Blå mat samlar universitet, forskningsinstitut, företag, regioner och organisationer verksamma inom sjömatssektorn.

Mer information

Vi ska

Genom forskning och kunskapsspridning ska vi skapa bättre förutsättningar för sjömatsproduktion och öka förståelsen för sjömat. Forskningen fokuserar på ökad livsmedelsproduktion av vildfångad fisk och hållbar odling av alger, fisk och andra ätbara djur i cirkulära system. Vi ska utveckla smarta processmetoder där komplexa råvaror omvandlas till nya livsmedelsingredienser och produkter.

Forskningen ska fördjupa sig i konsumentattityder och sjömatens påverkan på vår hälsa, liksom miljöpåverkan av sjömatsproduktion samt djurens hälsa och välfärd i odlingssystemen. Blå mat fokuserar också på administrativa hinder och planering av vatten- och kustzoner.

Vi vill

  • Öka livsmedelsproduktionen av fiskets fångster och sidoströmmar
  • Expandera det hållbara vattenbruket
  • Stimulera ett proteinskifte med fokus på blå-gröna proteinkällor
  • Förändra konsumentbeteenden och höja efterfrågan på nya, hållbara och näringsriktiga sjömatsprodukter
  • Öka utbud och diversifiering av näringsriktig och svenskproducerad sjömat
  • Öka samhällets robusthet och försörjningskapacitet genom blå livsmedelsproduktion

Vi är

Blå mat är den största satsningen hittills på svensk sjömat, med en finansiering på 48 miljoner från forskningsrådet Formas.

Bakom centrumbildningen står en nationell samling av forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett stort antal företag.

I satsningen ingår aktörer från hela värdekedjan för sjömat, från primärproduktion
i form av hållbara vattenbrukssystem och underutnyttjade vilda fiskarter över process- och produktutveckling och framställning av hälsosam, svensk sjömat till livsmedelshandeln.

Vanliga frågor om Blå mat

Vanliga frågor om sjömat