Göteborgs universitet

FRAM - Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning

Bild
Kemikalier har stor påverkan på många olika delar i samhället
Länkstig

Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning, FRAM, samlar kompetens inom naturvetenskap, ekonomi, juridik och politiska vetenskaper för att förankra en försiktighetsprincip när det gäller bedömning och hantering av risker kopplade till hur blandningar av kemikalier påverkar människors hälsa och miljön.

Vi är beroende av kemikalier som möjliggör vårt dagliga liv med hälsovård, livsmedelsproduktion, konsumentprodukter och infrastruktur. Utvecklingen går snabbt, varje timme registreras 40 nya kemikalier. Utmaningen är att kemikalier också äventyrar människors hälsa och miljön. Tyvärr vet ingen idag exakt hur eftersom data om hur giftig en kemikalie är saknas i de flesta fall. Dessutom är kemiska blandningar vanligtvis giftigare än de enskilda ingredienserna. För att säkerställa en hållbar utveckling inom detta område forskar FRAM om kemisk riskbedömning och hantering av komplexa blandningar av kemikalier.

Då frågorna rör oss alla oavsett nationella gränser så har vi samlat mer information på vår internationella webbplats som du hittar genom att ändra till International website. Välkommen!