Länkstig

Topics in applied macroeconomics

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 608 000
Projekttid
2025 - 2027
Projektägare
Institutionen för nationalekonomi med statistik

Finansiär
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse Tore Browaldhs Stiftelse

Kort beskrivning

Programmets syfte är att studera relationen mellan makroekonomiska variabler och individers beslut och förväntningar. Detta görs genom att studera makroekonomiska frågor med hjälp av mikrodata och metoder från applicerad mikroekonomisk forskning.

Mer information på den engelska sidan