Bild
A winners podium made of wooden blocks.
Länkstig

Turneringsincitament och finansiella agenters risktagandebeteende

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2025
Projektägare
Institutionen för nationalekonomi med statistik

Finansiär
Vinnova

Kort beskrivning

Studier visar att finansiella agenter, t.ex. fondförvaltare, har tävlingsincitament. Högpresterande personer får både ekonomiska och icke-ekonomiska belöningar medan lågpresterande riskerar uppsägning från jobbet och stora psykologiska kostnader. Befintliga teoretiska och empiriska analyser av hur turneringsincitament påverkar risktagande har begränsats till effekterna på avkastningsvolatiliteten och till effekterna av uppåtriktade belöningar. Vi kommer att skapa ett ramverk för att göra förutsägelser om hur olika belönings- och straffsystem påverkar volatiliteten och högre moment av fondavkastning. Vi kommer att testa dessa förutsägelser i labbexperiment, där vi också utforskar möjliga könseffekter.