Göteborgs universitet
Bild
Kontorspersonal
Kontorspersonal. Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Länkstig

Historiska lönedatabasen HILD

Projektets syfte är att göra en inventering av svenska lönedata före 1970 samt att sammanföra lönedata från olika slags tryckta källor och ett urval primära källor till en gemensam historisk lönedatabas (HILD). Genom HILD:s hemsida på internet görs lönedata tillgängliga för forskare och allmänhet.

Mål med projektet

Projektets mål är:

  • att stimulera till svensk och jämförande historisk arbetsmarknadsforskning, särskilt kvantitativ forskning kring löner,
  • att underlätta för studenter att skriva uppsatser om arbetsmarknadsfrågor under den industriella eran, samt
  • att göra uppgifter om vad olika löntagarkategorier tjänat under olika perioder och i olika delar av landet tillgängliga för allmänheten.

HILD-projektet har genomförts med finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Göteborgs universitet. HILD innehåller tabeller med digitaliserade lönedata (excel-filer) och originaltabellerna som skannade bilder (pdf-filer). Statistiken är uppdelad efter ekonomisk sektor/näringsgren, län/storstäder, yrke/anställningskategori och kön.

Om du använder uppgifter ur HILD ber vi dig referera till Historiska lönedatabasen (HILD), Göteborgs universitet som källa.

Har du frågor till oss? Har du synpunkter på HILD eller tips om lönestatistik som vi har missat? Känner du till äldre källmaterial som innehåller uppgifter om löner? Har du hittat något som är fel i de digitaliserade tabellerna. Kontakta oss!

Kontakt

Christer Lundh
E-post: christer.lundh@econhist.gu.se
Tel: 031-786 4730

Svante Prado
E-post: svante.prado@econhist.gu.se
Tel: 031-786 4748

Statare, 1904
Statare, 1904
Foto: Karl Sandels. Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Tabeller

Tabellerna innehåller genomsnittliga löner för jordbruksarbetare, industriarbetare och tjänstemän i privat sektor enligt den svenska officiella statistiken. Vidare uppdelningar finns efter kön, ålder (minderåriga), arbetarkategori/yrke, bransch och län/storstad. Digitaliserade värden finns i Excelfiler, bilder av originaltabellerna finns i pdf-format.

Övrig information