Göteborgs universitet
Bild
Susanna Fellman

Professur i Business History

Susanna Fellman, professor i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är innehavaren av Torsten Söderbergs stiftelses professur i Business History.

Donationen på 40 miljoner kronor till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet gjordes 2008, gemensamt av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, till en professur i syfte att utveckla kunskap om näringslivet och dess roll i den ekonomiska, industriella och samhälleliga omvandlingen.

Susanna Fellman (f. 1963) disputerade 2001 vid Helsingfors universitet (HU) på en avhandling om företagsledarnas professionalisering. Hon jobbade därefter som lärare och forskare vid HU fram till år 2011, då hon tillträdde professuren i Business History.

Fellman forskar framför allt i frågor som rör karteller och konkurrenspolitik i historiskt perspektiv. För tillfälle initierar hon ett nytt större projekt på detta område. Ett annat forskningsområde är professionaliseringen och moderniseringen av företagsledningen samt hur detta syntes i företagen, speciellt under perioden från mellankrigstiden fram till 1970-talet.

Under de senaste åren har Fellman även studerat arbetsgivarna och strategier, framförallt gällande välfärdsreformer. Fellman intresserar sig även för metodologiska frågor och publicerat artiklar kring frågor om arkivet och skrivprocessen i näringslivshistorisk forskning. Fellman har handlett ett flertal doktorander och lett olika forskningsprojekt. Hon har ett omfattande internationellt forskarnätverk och är aktiv i det vetenskapliga samfundet, i olika sakkunnig- och förtroendeuppdrag.

Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga

www.torstensoderbergsstiftelse.se

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

www.ragnarsoderbergsstiftelse.se

Susanna Fellman

Kontakt

Susanna Fellman
Telefon: 031- 786 6548
susanna.fellman@econhist.gu.se