Bild
Foto: Jan Bachmann
Länkstig

Strider om sand i östra Afrika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2024
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

En av världens mest använda naturresurser undkommer vanligtvis vår uppmärksamhet. Men rekordhög efterfrågan på sand har genererat konflikter och resulterat i dödsfall i flera länder i det globala syd. Det här forskningsprojektet syftar till att utforska sandens politiska dimensioner i en av de regioner som urbaniseras snabbast i världen: östra Afrika. Det som gör projektet unikt är det undersöker framväxande politiska motsättningar det nexus som återfinns mellan lokal sandutvinning och de vidare nationella och internationella försörjningskedjorna.

Projektmedlemmar

Samarbetspartners

  • Prof. Kennedy Mkutu, United States International University Africa, Nairobi
  • Dr Michael Owiso (Maseno University, Kenya)

Läs mer om forskningsprojektet på våra internationella sidor.