Bild
Länkstig

Juridisk identitet under rebellrörelser och icke-erkända stater

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Projektet studerar politiska enheter som inte (eller ännu inte/fullt ut) erkänns som suveräna stater, men som ändå utfärdar juridiska identitetshandlingar (t.ex. födelse- och dödsbevis, pass) till personerna under deras kontroll. Vi undersöker vilken form juridisk identitet tar i tre olika sammanhang, vilka konsekvenser det har för de drabbade och hur dessa personer navigerar stora politiska förändringar:

1) den syriska interimsregeringen (som tidigare utfärdade juridiska identitetshandlingar men nu står inför nederlag); och
2) Turkiska norra Cypern (som har blivit en etablerad men allmänt okänd stat som utfärdar juridiska identitetshandlingar i eget namn).

Medlemmar

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.