Länkstig

Domstolarnas politik i Skandinavien: En jämförande studie av beslutsfattande i de högsta domstolarna

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2024
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Detta projekt syftar till att fastställa hur institutionella ramverk formar domares beslutsfattande i de högsta domstolarna i Danmark, Norge och Sverige sedan 1970-talet.

Syfte

Detta projekt syftar till att fastställa hur institutionella ramverk formar domares beslutsfattande i de högsta domstolarna i Danmark. Norge och Sverige sedan 1970-talet. Vi kommer att skapa databaser om domare, domstolsavgöranden samt de lagar och regler som styr de högsta domstolarna i syfte att analysera hur domare fattar beslut i politiskt omtvistade frågor där domstolarnas avgöranden kan påverka offentlig politik.

Projektet för samman specialister i statsvetenskap och rättsvetenskap i Göteborg och Bergen. Projektets första fas fokuserar på datainsamling och databaskonstruktion, medan dess andra fas ägnas åt analys och disseminering. Vi kommer att organisera en konferens i halvtid med inbjudna forskare och mot slutet ett offentligt seminarium riktat till intressenter i domarkåren och bland beslutsfattare. 

Genom att kombinera statsvetenskapliga och rättsvetenskapliga forskningsmetoder syftar projektet till att utveckla fem distinkta modeller för hur domare fattar beslut under institutionella begränsningar och testa dem genom att analysera domares beslutsfattande i viktiga beslut i ett antal politiskt relevanta sakfrågor. 

Projektet gör teoretiska framsteg genom att utveckla modeller för domares beslutsfattande för den skandinaviska kontexten. Det går också bortom begränsningarna i en forskningsdesign som fokuserar på ett land genom att initiera den första jämförande studien i sitt slag av de högsta domstolarna i Danmark, Norge och Sverige. Projektet kommer också att förse allmänna debatter med välbehövlig empirisk kunskap om domstolarnas föränderliga roll i de skandinaviska demokratierna.
 

Deltagare