Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på det planerade Gas City projektet i Cabo Delgado, Mocambique.
Design for the future Gas City project, Cabo Delgado, Mozambique.
Foto: www.acre-servicedoffices.com/noticias/consorcio-de-gas-natural-vai-anunciar-um-dos-maiores-investimentos-de-sempre-em-mocambique/
Länkstig

Gas gospel: (O)hållbar utveckling och miljörisker i Moçambique

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Exploatering av fossila bränslen är en viktig orsak till klimatförändringar. Men i många utvecklingsländer framstår sådan exploatering som ett löfte om en snabb ekonomisk tillväxt. I det här projektet undersöker vi hur olika aktörer i ett utvecklingsland ser på motsättningen i att kombinera en hållbar utveckling med en önskan om ekonomisk tillväxt och välstånd. Detta görs genom en fallstudie av Moçambique, ett land som har upplevt en ökande sårbarhet när det gäller miljökatastrofer och som samtidigt framställer sig som en tillväxtekonomi grundad i en ökande exploatering av naturgas.

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.

Deltagare