Länkstig

Vad gör nationellt ägande med lokalt deltagande? Kambodja och Rwanda mitt i biståndets trender och slagord

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2024
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Projektet undersöker kopplingen mellan “nationellt ägarskap” och “lokalt deltagande” i Kambodja och Rwanda, två länder som uppfyller det internationella utvecklingsbiståndets krav på just ägarskap och deltagande. 

Syfte 

Projektet undersöker kopplingen mellan “nationellt ägarskap” och “lokalt deltagande” i Kambodja och Rwanda, två länder som möter det internationella utvecklingsbiståndets krav på just ägarskap och deltagande. En utgångspunkt är att nationellt ägarskap inte självklart – så som ofta antas – främjar lokalt deltagande. I Rwanda och Kambodja har ägarskapet ökat, bland annat på grund av starka regeringar. Samtidigt är deltagandet begränsat och i hög grad drivet av biståndsgivare. 

Projektet genomförs i nära samarbete med väletablerade forskare i de båda länderna.

Metoder

Genom intervjuer undersöker projektet hur stärkt nationellt ägarskap påverkar förutsättningarna för lokalt deltagande på tre områden: decentralisering, skogshantering och enskilda organisationer.