Bild
Lastbilar går ombord på en färja på Mekong-floden i Ban Houayxay, Laos.
Foto: Simon Berger
Länkstig

TRANSFORM - Regionalt samarbete och omvandlingen av nationell suveränitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Forskningsprojektet TRANSFORM studerar hur omvandlingen av statliga eliters idéer om nationell suveränitet påverkar regionalt samarbete. Under fyra års forskning undersöks mekanismer för hantering av smittsamma sjukdomar, naturkatastrofer och gränsöverskridande flodresurser i olika delar av Afrika och Sydostasien.

Bakgrund och syfte

Enligt forskningen är globala normer och regionala institutioner avgörande för att stater ska kunna samarbeta för att lösa olika samhällsutmaningar. Forskningsprojektet TRANSFORM tar sin utgångspunkt i att faktiska samarbetsmönster följer en annan logik. Inom vissa politikområden, såsom gränsöverskridande vattenhantering, finns både starka normer och regionala institutioner men ändå undermineras regionalt samarbete av staternas själviska beteende. Inom andra politikområden, såsom smittsamma sjukdomar, lyckas staterna snabbt fördjupa samarbetet trots svaga regionala institutioner och tvetydiga normer.

En avgörande förklaring till befintliga teoriers misslyckande i att förklara olika utfall grundar sig i en förenklad förståelse av nationell suveränitet. TRANSFORM syftar till att öka vår förståelse av hur olika uppfattningar om nationell suveränitet hos politiska eliter påverkar benägenhet till att ägna sig åt regionalt samarbete inom olika politikområden. Den centrala hypotesen är att ökat samarbete beror inte så mycket på regionala institutioner och globala normer utan på omvandlingen (”transformation”) av politiska eliters uppfattningar om nationell suveränitet. 

Projektet baseras framförallt på en jämförande forskningsdesign som omfattar två regioner (Afrika och Sydostasien) och två politikområden — vattenhantering i Zambezi och Mekong samt hälsosamarbete för att bekämpa Ebola och Fågelinfluensan (H5N1).
 

Deltagare

Publikationer

Fredrik Söderbaum and Kilian Spandler (2021)
Contestations of the Liberal International Order
Publicerad online av Cambridge University Press, den 31 maj 2021.

Fredrik Söderbaum, Kilian Spandler, and Agnese Pacciardi (2020):
Contestations of the Liberal International Order: A Populist Script of Regional Cooperation.
Working paper presented at the Workshop “Regionalism, International Organizations and Global Challenges in a Fragmented World”, 17–18 February 2020, Barcelona.

Fredrik Söderbaum and Kilian Spandler (2019):
Why Cooperate? National Sovereignty Understandings and Regionalism.
Working paper presented at the 5th Joint Nordic Conference on Development Research, 27 June, Copenhagen.

 

Aktuellt

Navigate to video: Akademisk kvart: Populism in World Politics
Video (12:06)
Akademisk kvart: Populism in World Politics