Länkstig

EFRO - Extern finansiering av regionala organisationer i Afrika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Trots en lavinartat ökning av regionalt bistånd till regionala organisationer i Afrika under de senaste femton åren saknas det forskning som svarar på frågan varför vissa regionala organisationer får mer bistånd än de kan hantera medan andra får nästan ingenting alls. Med hjälp av en unik databas och jämförande fallstudier ger EFRO välgrundade svar som tar hänsyn till olika biståndsgivare, mottagarorganisationer och olika politikområden.

Bakgrund och syfte

Trots en omfattande litteratur om regionalism i Afrika saknas det nästan helt forskning om den lavinartade ökningen av bistånd till regionala organisationer i Afrika under de senaste femton åren. Det finns helt enkelt inga välgrundade svar på varför vissa regionala organisationer får mer bistånd än de klarar av att hantera medan andra organisationer får nästan inget bistånd alls.

En metodologisk styrka med projektet är den jämförande designen som möjliggör analyser både mellan och inom:

  • olika politiska områden: handel, säkerhet, infrastruktur och vattenhantering
  • olika donatorer: i synnerhet västliga biståndsgivare såsom EU, Tyskland, USA, Kanda, Sverige, Storbritannien och FN
  • olika mottagarorganisationer: såsom AU, SADC, ECOWAS, EAC, IGAD, COMESA.
     
Figur: Extern finansiering av regionala organisationer i Afrika, 2002-2016 (kumulativa utbetalningar i miljoner dollar).
Figur: Extern finansiering av regionala organisationer i Afrika, 2002-2016 (kumulativa utbetalningar i miljoner dollar).