Länkstig

Geopolitikens gränser - De nya samarbetena i Rödahavsregionen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2025
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Det regionala samarbetet i Rödahavsregionen, mellan länder på Afrikas horn och länder i Mellanöstern, har expanderat betydligt och tagit nya former under de senaste åren. Vi ser en kraftig ökning av storskaliga infrastrukturprojekt, etablerandet av militärbaser och omfattande arbetskraftinvandring. Projektet antar en kritisk geopolitisk utgångspunkt som betonar historiska och kulturella band och identitet som viktiga faktorer för att förstå utveckling och samarbete mellan stater och regioner. Projektet identifierar och spårar tongivande narrativ inom tre områden av utökat samarbete: fred och säkerhet, infrastruktur och migration.