Bild
Gruvschakt
Länkstig

Smutsig gruvindustri blir ren gruvturism

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2024
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

Projektet undersöker det industriella kulturarvet i Kinas nya nationella gruvparker och dess roll i ekonomisk, kulturell och ekologisk utveckling.

Bakgrund och syfte

Det senaste decenniet har 72 nedlagda gruvor omvandlats till turistmål av den kinesiska staten, med förhoppningen att sätta fart på lokala ekonomier som förfallit i samband med landets intensiva övergång till marknadsekonomi. De nya populära turistmålen återfinns över hela Kina, men döljer en bred miljöproblematik: marksättningar, jordskred, föroreningar och påtvingade förflyttningar. 

Projektets undersöker industriarv i Kinas nya nationella gruvparker och vad de förmedlar i frågor som miljö, industrialisering och nation.