Bild
Foto: Staffan Appelgren
Länkstig

Stilla saker: hem, hållbarhet och relationer till ting bortom cirkulering

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Vetenskapsrådet (VR)

Kort beskrivning

Miljökriser och klimatförändringar får allt fler att utforska nya sätt att hantera sin konsumtion, genom minimalism, prylbantning och återbruk. Samtidigt betonar myndigheter vikten av omställning till en cirkulär ekonomi för att minska avfallen och resurserutvinningen. Trots miljöfördelar har cirkulära lösningar problem, som fortsatt hög konsumtion och flyktiga relationer till föremål.
I denna brytningstid går det här projektet bortom cirkulär ekonomi för att utforska alternativa former av hållbar konsumtion och främst omständigheter som gynnar långsiktiga relationer till föremål i hemmen. Genom etnografiska metoder undersöks de föremål som stannar kvar och används under lång tid, stilla saker. Hur uppstår dessa långvariga relationer? Hur ser praktiker och föreställningar kring dessa ut? Hur tas dessa saker omhand?