Länkstig

Vetenskap för miljöförvaltning: rådgivningens dilemman

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Hur vetenskaplig kunskap för politiskt beslutsfattande ska hanteras exakt är fortfarande en kontroversiell fråga. Idag legitimeras vetenskaplig kunskap och rådgivning i allt högre grad genom att lekmän inbjuds att delta i processen. Forskarsamfundet måste därför samtidigt hantera frågor om vetenskaplig trovärdighet och demokratisk legitimitet.
Projektet undersöker hur spänningen mellan vetenskaplig trovärdighet och demokratisk legitimitet hanteras i nya former av rådgivningsprocesser inom EU:s fiskeri- och havsförvaltning. Hur använder vetenskapen olika strategier för att säkerställa epistemisk kvalitet och trovärdighet på ett demokratiskt sätt? Projektet bidrar till ökad förståelse av relationen mellan vetenskap och samhället och hur den på ett mer effektiv sätt kan bidra till en hållbar miljöförvaltning.

Projektmedlemmar