Länkstig

Drivkrafter och spridning av antibiotikaresistens: undersökningar av marint vattenbruk i Asien och i Afrika söder om Sahara

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Det här multidisciplinära projektet undersöker antibiotikaresistenta bakterier i marina miljöer. Projektets mål är att bidra med kunskap för att minska spridningen av antibiotika i marin miljö och att utveckla en handlingsplan för etablerade vattenbruksmiljöer i Asien och för tillväxande vattenbruksmiljöer i östra Afrika.

Bakgrund och syfte

Ett av de stora problemen idag är den ökande resistensspridningen hos bakterier. Denna har ökat till följd av att mer antibiotika används och sprids i naturen. En av de stora källorna till antibiotika i miljön är modern akvakultur, där det finns en utbredd användning av profylaktisk antibiotika, särskilt i utvecklingsländer. Detta har resulterat i en enorm ökning av antibiotikaresistenta bakterier i akvatiska miljöer, inkluderat arter som är patogener på fisk och skaldjur, och i ökad överföring av resistens till sjukdomsalstrande bakterier associerade med människan.

I det här multidisciplinära projektet vill vi bidra med kunskap för att minska spridningen av antibiotika i marin miljö. Vårt övergripande mål är att kunna utveckla en handlingsplan för etablerade vattenbruksmiljöer i Asien och för tillväxande vattenbruksmiljöer i östra Afrika. Handlingsplanen kommer att vara baserad på empiriska resultat från såväl samhällsvetenskapliga som biologiska-oceanografiska studier i framför allt Indien.

Deltagare