Göteborgs universitet

Samhällsinstitutioner, politik och integration av flyktingar, SIPGI

Bild
Kvinna och barn i ett flyktingläger.
Länkstig

Städer är oftast en första kontaktpunkt för nyanlända flyktingar och migranter. En väl fungerande integrationspolitik har därför stor betydelse för migranternas välbefinnande och en hållbar stadsutveckling. Forskningsprogrammet SIPGI har som syfte att bidra med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration.

SIPGI bedriver sin verksamhet i ett internationellt sammanhang och därför hittar du all information om verksamheten på engelska på våra internationella sidor.