Göteborgs universitet

Samhällsinstitutioner, politik och integration av flyktingar, SIPGI

Bild
Kvinna och barn i ett flyktingläger.
Länkstig

Forskningsprogrammet SIPGI syftar till att bidra med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration genom att analysera effekterna av olika integrationspolitiska styrningsmodeller och sociala relationer i storstäderna i Sverige, Turkiet och Jordanien.

Värd för programmet är Centrum för global migration (CGM) vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Arbetet sker i nära samarbete med programmet för Styrning och lokal utveckling (GLD) vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, vid Malmös universitet och Migration Research Institute (MiReKoc), ett ledande migrationscenter i Turkiet.

Besök vår internationella sida för mer information.