Göteborgs universitet
Bild
böcker i en hög
Länkstig

Publikationsdatabas

CGM tillhandahåller en publikationsdatabas alla vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel som publicerats av forskare från olika fakulteter och discipliner vid Göteborgs universitet.

Hur vi skapat databasen

Länkarna nedan leder dig till en databas i GUP (Göteborgs universitetsbibliotek) där vi samlat alla migrations- och integrationsrelaterade vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel som publicerats av forskare vid Göteborgs universitet. 

Databasen har skapats med hjälp av en skräddarsydd URL baserad på sökord där irrelevanta träffar har uteslutits.

Listan är sorterad efter datum med de senaste publikationerna först. I kolumnen till höger kan du ytterligare filtrera träffarna efter avdelning/enhet.

På grund av tekniska begränsningar går det inte att använda andra filtrerings- och sorteringsmöjligheter utan att de irrelevanta träffarna som har uteslutits dyker upp igen.

Vår ambition är att i samarbete med universitetsbiblioteket utveckla en mer träffsäker databas med fler filtrerings- och sorteringsmöjligheter.