Göteborgs universitet
Bild
Migra­tions­verkets bild
Länkstig

Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap

Kompetenscenter vid Migrationsverkets HR-avdelning

CGMs partner är Kompetenscenter vid Migrationsverkets HR-avdelning. Kompetenscenters huvudsakliga uppdrag är att skapa förutsättningar så att alla medarbetare på Migrationsverket har möjlighet att utveckla den kompetens som behövs för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Kompetenscenter driver bland annat Migrationsakademin som tillhandahåller de aktiviteter och metoder som Migrationsverket erbjuder när det gäller kompetensutveckling.

Asylrättens kärna

Med stöd av EUs AMIF fond (se nedan) ska experter från Göteborgs och Lunds universitet tillsammans med Migrationsverket utveckla två träningsprogram riktade till operativ personal. Inom ramen för projektet ska ca 300 handläggare och beslutsfattare utbildas i värdering av muntlig utsaga och bedömning av framtida risk. Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning ska prestera en avsevärt bättre kvalitet i asylutredningar och beslut.

Europeiska Unionen asyl- migrations- och integrationsfond

Migrationsverket främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). AMIFs stöd ska förbättra mottagningskapaciteten och asylsystemet i Sverige, genom till exempel utveckling av samverkansmodeller mellan olika aktörer, bättre stöd till utsatta grupper, systematisk uppföljning, utvärdering och forskning eller till exempel utveckling av nya metoder och arbetssätt när det gäller hantering av vidarebosättning.

Ett av dessa projekt som drivs av Migrationsverket är 'Asylrättens kärna' (Understanding Asylum). Projektets syfte är att höja kvaliteten i asylrättens kärnfrågor; värdering av den sökandes muntliga utsaga och bedömning av den sökandes framtida risk vid ett återvändande. Efter projektets slut avser Migrationsverket att implementera träningsprogrammen i ordinarie verksamhet. På sikt ska åtgärden höja kompetensgraden hos personal och därmed förbättra situationen för den sökande

Av vikt för projektet är att dess syfte och mål sprids till övriga EU-medlemsstater och bidrar till att utveckla EUs gemensamma asylsystem. En internationell referensgrupp knyts därmed till projektet för att underlätta arbetet.