Göteborgs universitet
Länkstig

Göteborgs Stad Social Resursförvaltning

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi arbetar med hemlöshet, missbruk, utsatta barn och familjer, flyktingar, fältarbete, funktionsstöd och mycket mer.

Verksamhetsområde Integration

Verksamhetsområdet Integration ger nyanlända ett första stöd i att bli orienterade och komma in i det svenska samhället. Exempel på insatser vi ansvarar för är boende för ensamkommande barn och unga, kurser om hur det svenska samhället fungerar och kontakt med flyktingguider och vi hanterar försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

I Integration ingår: Boende för ensamkommande barn och unga, Etableringsenheten, Integrationscentrum Göteborg, Flyktingguide, Flyktingadministration och Migration och återvandring.

Vi ger nyanlända stöd i att komma in i det svenska samhället genom bland annat:

  • stöd i individ- och familjeärenden
  • ekonomiskt bistånd till vuxna och barnfamiljer som blir anvisade till Göteborg
  • praktisk bosättning och mottagande av anvisade och kvotflyktingar
  • kurser om hur det svenska samhället fungerar.
  • Övriga integrationsinsatser ex flyktingguide och vägvisaren

Integrationscentrum

Några av aktiviteterna, till exempel Informationskontor på flera språk och Språkvän/Flyktingguide, organiseras av Integrationscentrum. Integrationscentrum Göteborg är en mötesplats för nyanlända, andra invandrare och svenskar.

Integrationscentrum är medlemmar i Centrum för Global Migrations externa referensgrupp. Läs mer om deras aktiviteter här.

Flyktingmottagande i Göteborgs Stad

Här samlar vi information om hur Göteborgs Stad tar emot nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Läs mer här!

Boende för ensamkommande barn och unga

De som är under 18 år och har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan laglig vuxen företrädare, räknas som ensamkommande asylsökande barn. Det kan även vara de som av någon anledning har blivit ensam efter att ha kommit hit. Läs mer här!

Etableringsenheten

Det är Etableringsenheten som ger stöd för nyanlända under etablering. Vi vänder oss till den som är nyanländ flykting i Göteborg, har fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren och deltar i etablering genom Arbetsförmedlingen. Vi ser till att du får det stöd som du är berättigad till när det gäller individ- och familjeärenden. Vi ger också information, råd och stöd till andra verksamheter som arbetar med flyktingmottagande. Läs mer här!

Introduktion för nya svenskar

Den som är ny i Sverige kan få hjälp att lättare komma in i det svenska samhället. Göteborgs Stad kan till exempel hjälpa dig att träffa nya människor och lära dig mer om det svenska språket, sjukvården och skolan. Läs mer här!

Verksamhetschef Integration
Social Resursförvaltning
Gårdavägen 2
Box 6131
400 60 Göteborg.
Tel 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Social resursförvaltning logo