Göteborgs universitet

Styrgrupp

CGM leds av en föreståndare samt en styrgrupp med representanter från samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet.

Styrgrupp

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Anders Burman, Viceprefekt vid Inst. för globala studier (värdinstitution): Styrgruppsordförande
Lisa Åkesson, Institutionen för globala studier: Ordinarie

Handelshögskolan
Sara Stendahl, Juridiska institutionen: Ordinarie
Andreas Diedrich, Gothenburg Research Institute: Vice

Konstnärliga fakulteten
Erling Björgvinsson, Högskolan för design och konsthantverk: Ordinarie
Sanne Kofod Olsen, Konstnärliga fakulteten: Vice

IT fakulteten
Jonas Landgren, Institutionen för tillämpad informationsteknologi: Ordinarie
Nataliya Berbyuk Lindström, Institutionen för tillämpad informationsteknologi: Vice

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Johannes Lunneblad, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL: Ordinarie
Eva Reimers, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP: Vice

Naturvetenskapliga fakulteten
Feras Hammami, Institutionen för kulturvård: Ordinarie
Vakant: Vice

Humanistiska fakulteten 

Tommaso Milani, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi: Ordinarie

Andrea Castro, Institutionen för språk och litteraturer: Vice