Göteborgs universitet

Styrgrupp

CGM leds av en föreståndare samt en styrgrupp med representanter från samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet.

Styrgrupp

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Michael Schulz, Prefekt vid Inst. för globala studier (värdinstitution): Styrgruppsordförande

Lisa Åkesson, Institutionen för globala studier: Ordinarie

Handelshögskolan

Andreas Diedrich, Gothenburg Research Institute: Vice

Vakant: Ordinarie

Konstnärliga fakulteten

Erling Björgvinsson, Högskolan för design och konsthantverk: Ordinarie

Vakant: Vice

IT fakulteten

Nataliya Berbyuk Lindström, Institutionen för tillämpad informationsteknologi: Vice

Vakant: Vice

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Johannes Lunneblad, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande: Ordinarie

Linda Bradley, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession: Vice

Naturvetenskapliga fakulteten
Feras Hammami, Institutionen för kulturvård: Ordinarie

Vakant: Vice

Humanistiska fakulteten 
Johan Järlehed, Institutionen för svenska, flerspråkighet och  språkteknologi: Ordinarie

Vakant: Vice