Göteborgs universitet
Länkstig

Vetenskapsrådets (VR) forskarskola i migration och integration

Vetenskapsrådets forskarskola är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Forskarskolan erbjuder en unik intellektuell miljö med avancerad undervisning, forskarutbildning och nätverksmöjligheter för doktorander som skriver sina avhandlingar om migration och integration.