Göteborgs universitet
Länkstig

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme.

Svenska Röda Korsets verksamhet

Svenska Röda Korset har verksamhet i hela landet. Det finns 839 lokala kretsar (lokalföreningar) som på olika sätt jobbar lokalt för att hjälpa människor. De skapar mötesplatser för ensamkommande barn på flykt och besöker människor på sjukhus. Bland mycket annat.

Röda Korset driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade på flera platser i Sverige. Vi hjälper också till med efterforskning av försvunna familjemedlemmar och bistår vid familjeåterförening, när människor kommit ifrån varandra på flykt till exempel. Vi erbjuder medmänskligt stöd genom besök på förvar och häkten.

Vid akuta kriser, som till exempel vid terrorattacken i Stockholm i april 2017, finns utbildade krisstödjare på plats liksom frivilliga som har utbildning för att hjälpa till med Första hjälpen och psykologisk första hjälpen.

I Sverige skalar vi också upp vårt arbete i urbana miljöer och vi gör det i samverkan med andra. Vi drar slutsatser utifrån de senaste årens satsningar i så kallade prioriterade områden med sociala risker och stakar ut en tydlig riktning framåt.

I Göteborg betyder det exempelvis att vi i samverkan med stadsdelsförvaltning Västra Göteborg driver en mötesplats i Tynnered; att vi stöttar verksamhet och lokala partnerskap i Norra Biskopsgården och att vi har lokalsamverkan och aktiviteter i gång i Gårdsten.

I urbana miljöer arbetar vi för att stötta hälsofrämjande verksamheter och verksamhet som bidrar till att stärka individer och områdens förmåga att svara i händelse av kris (sk.resiliensarbete).