Göteborgs universitet

Om oss

CGM syftar till att vara en plattform för migrationsforskning och en kontaktyta mellan forskare och aktörer i privat och offentlig sektor, liksom det civila samhället. CGM startade 2017 och är administrativt placerat vid institutionen för globala studier. Det leds av en föreståndare samt en styrgrupp med representanter från samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet. Två referensgrupper finns: en lokal/regional extern och en nationell/internationell med forskningsrepresentanter.

Global migration är idag en viktig del av vår samtid där det finns två motsatta trender som CGM vill uppmärksamma. Den ena består i ett ökat tryck av immigration på grund av politiska eller militära konflikter, fattigdom och miljökatastrofer. Den andra utgörs av den allt strängare immigrationspolitik och negativa attityd mot invandring som råder.

– Andrea Spehar, Föreståndare för CGM

Internationell migration påverkar samhället och individer på många olika sätt. Den har inverkan på befolkningsförändringar, arbetsmarknad och internationella relationer, samtidigt som den berör frågor om identitet och tillhörighet hos individen. Syftet med CGM är att skapa kontaktytor och samverkan med olika externa aktörer samt arrangera konferenser och seminarier där externa aktörer och forskare från olika discipliner kan mötas för att diskutera global migration.

 

Vad gör CGM?

CGM syftar till att vara en plattform för migrationsforskning och en kontaktyta mellan forskare och aktörer i privat och offentlig sektor, liksom det civila samhället.

För att skapa dessa mötesplatser arrangerar CGM seminarier, workshops och konferenser.

Information om våra tidigare seminarier, inklusiv abstrakt, och våra workshops är tillgånglig på den här sidan.

Aktuella arrangemang hittas i vårt kalendarium.

CSM skall även främja tvärvetenskaplig forskning om migration samt lyfta fram den migrationsforskning som idag bedrivs vid Göteborgs universitet. För mer information om aktuella forskningsprojekt, se forskning

 

Global Migration-seminarier

CGMs egen seminarieserie "Global Migration Seminar" arrangeras på onsdagar på Institutionen för globala studier mellan 9:15 till 11.00. Innan seminarierna bjuder vi på frukost, från 8:30.

Tanken med seminarierna är att presentera aktuell forskning om migration och integration ur olika synvinklar, samt visa på den tvärdisciplinära bredden inom fältet. Vi vill även skapa en plattform för kunskapsutbyte och samarbete, både mellan forskare från olika discipliner och mellan forskare och praktiker.   

För mer information om aktuella Global Migration-seminarier och våra andra aktiviteter, se vårt kalendarium.

Beskrivning av tidigare seminarier finns under Verksamhet.