Göteborgs universitet
Länkstig

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med närmare 3 000 medlemsföretag från hela Västsverige. Vi arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.

Om Oss

Jag heter Gunilla Grahn-Hinnfors, och är ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren. Det är en obunden medlemsorganisation för det västsvenska näringslivet. Handelskammaren grundades 1661 och har i dag cirka 2900 företag som medlemmar. Vi gör i stort sett samma sak då som nu: påverkar beslutsfattare och gör våra medlemsföretag starkare genom nätverk, utbildningar och möten.

Inom vårt påverkansarbete prioriterar vi frågor som infrastruktur, stadsutveckling, kompetensförsörjning, industripolitik och företagsklimat.

När det gäller stadsutveckling och kompetensförsörjning finns det mycket som kan tangera Centrum för Global Migrations verksamhet. Bostadsbristen i Göteborg och i flera västsvenska städer är ett allvarligt hinder för att rekrytera både svensk och utländsk arbetskraft. Vi arbetar för att öka byggandet och för städer där social hållbarhet är en grundpelare.

Move to Gothenburg

För att underlätta för den som arbetskraftsinvandrar eller är medföljande har vi ett projekt tillsammans med offentliga parter och näringslivet. Det kallas ”Move to Gothenburg: Your guide to moving to, living, working and studying in Gothenburg and West Sweden”. Det handlar om att påverka politiskt, erbjuda nätverk och att ge konkreta råd om vardagslivet i Göteborg.

GUNILLA GRAHN-HINNFORS