Göteborgs universitet
Bild
bocker
Länkstig

Publikationer

En viktig uppgift för CGM är att skapa en plattform för migrationsforskning och underlätta tvärvetenskapliga samarbeten. Ett led i detta är att samla och synliggöra den forskning om migration som pågår vid Göteborgs universitet. Vi har därför skapat en databas med alla vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel som publicerats av forskare från olika fakulteter och discipliner vid Göteborgs universitet. Vi har också gjort separata sidor för de senaste publikationerna inom området och för working papers och rapporter. Övriga resurser såsom poddavsnitt och radioinslag har sparats i ett mediearkiv.