Göteborgs universitet
Bild
bocker
Länkstig

Publikationer

Ett av våra mål är att sprida forskningsresultat på temat migration och integration. Här hittar du ett urval av vetenskapliga artiklar inom området migration och integration publicerade av forskare från olika fakulteter och discipliner runt Göteborgs universitet. Listan är inte komplett men ger exempel på aktuell forskning vid universitetet. Vi har också samlat CGMs egna rapporter och ett axplock av andra resurser. Vår ambition är att skapa en komplett databas med publikationer vid Göteborgs universitet på temat migration och integration.