Göteborgs universitet
Bild
bocker
Länkstig

Publikationer

En viktig uppgift för CGM är att skapa en plattform för migrationsforskning och underlätta tvärvetenskapliga samarbeten. Ett led i detta är att samla och synliggöra den forskning om migration och integration som pågår vid Göteborgs universitet.

Har du en ny publikation?

Är du forskare vid Göteborgs universitet och har en ny publikation som du vill att vi annonserar i våra kanaler, maila gärna till: globalmigration@cgm.gu.se