Göteborgs universitet
Länkstig

Referensgrupper

CGM har två referensgrupper - en vetenskaplig och en extern. Den vetenskapliga referensgruppen består av migrationsforskare från olika länder och discipliner och den externa referensgruppen består av representanter från offentlig förvaltning, näringsliv och civilsamhälle.

Extern referensgrupp

I vår externa referensgrupp sitter representanter från offentlig förvaltning, ideella organisationer och näringslivsorganisationer, i huvudsak från Göteborgs- och Västra Götalands-området. Den lokala kopplingen syftar till att underlätta ett nära samarbete mellan forskare och praktiker.

Anders Carlberg,  Avdelningschef, Västra Götalandsregionen (VGR)

Gunilla Grahn Hinnfors, Ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Evelien Rusch, Migrationsrådgivare, Nationella avdelningen Enhet Skydd, Svenska Röda Korset

Helene Holmström, Verksamhetschef, VO Integration, Social Resursförvaltning

Christian Andersson, Kompetensutvecklare, Migrationsverket

Rasoul Nejadmehr, Regionutvecklare Kultur, Västra Götalandsregionen

Anna Sarsten Jinnefält, Enhetschef Integrationscentrum Göteborg

Vetenskaplig referensgrupp

Den vetenskapliga referensgruppen består av representanter från olika discipliner och med olika geografisk hemvist.

Ruben Andersson, Department of International Development, University of Oxford, Storbritannien

Jørgen Carling, The Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norge

Peo Hansen, Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linköpings Universitet, Sverige

Ahmet İçduygu, Migration Research Center at Koç University, MiReKoc, Koç University, Turkiet

Sol Juárez, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms Universitet/Karolinska Institutet, Sverige

Alice Nah, Senior Lecturer at the Centre for Applied Human Rights, York University, Storbritannien

Marie Louise Nørredam, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Danmark

Anne Margaret Orford, Melbourne Law School, The University of Melbourne, Australien

Jo Vearey, African Centre for Migration & Society, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika

Darshan Vigneswaran, Institute for Migration and Ethnic Studies, University of Amsterdam, Nederländerna

Lucy Taksa, Faculty of Business and Law, Deakin Business School, Deakin University