Göteborgs universitet
Bild
expert pool

Experter: Migration och immigration

På Göteborgs universitet finns forskare som kan kommentera olika perspektiv av migration och immigration, som till exempel asylprövning, EU:s migrationspolitik och modersmålsundervisning.