Göteborgs universitet
Länkstig

CLIMIG- Ett nytt tvärvetenskapligt ramverk för att studera relationen mellan klimatförändringar och migration

Forskningsprojektet ämnar förstå förhållandet mellan klimatförändringar och migration. Genom en nydanande och genuint tvärvetenskaplig forskargrupp från naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna, och med hjälp av avancerade metoder som etnografiskt fältarbete och klimatmodellering, kommer projektet besvara en av vår tids stora frågor: Hur påverkar klimatförändringarna global migration, och hur samverkar klimatförändringar med andra faktorer, såsom fattigdom, försörjning, statlig styrning, brist på jämlikhet och jämställdhet, när människor beslutar att migrera?