Göteborgs universitet
Bild
Arbetsförmedlingen
Länkstig

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är Arbetsförmedlingen:s viktigaste uppgift.

Arbetsförmedlingens uppdrag

Vårt uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift för oss är också att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar vi till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen.

I vårt uppdrag ingår även att kontrollera att de arbetsgivare som får anställningsstöd följer det regelverk som finns. Vi kontrollerar också att de som är anmälda som arbetslösa följer regelverket, så att de kan få rätt stöd från bland andra a-kassan och Försäkringskassan.

Etableringesenheten

Vi skapar förutsättningar för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Vi samverkar med flera olika aktörer, och det är vi som har det samordnande ansvaret. Genom att vi träffar den nyanlända personen i ett tidigt skede kan vi snabbt identifiera erfarenheter, kompetenser och yrkesambitioner. Vi kan matcha med orter och arbetsgivare där kompetensen efterfrågas. Vi kombinerar olika insatser och kan på så sätt utnyttja tiden i etableringen maximalt.