Göteborgs universitet
Bild
Människor sitter i ett konferensrum
Foto: Golsa Nouri Hosseini
Länkstig

Konferenser och workshops

För att skapa mötesplatser mellan forskare från olika discipliner arrangerar och medarrangerar CGM många konferenser, ofta med tvärvetenskaplig karaktär. Mer information och exempel på hur vi arbetar med samverkansaktiviteter med externa partners finns på våra samverkanssidor.

2024

Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

Organisatörer: Centrum för Global Migration och Vetenskapsrådet

Workshop: Arts-Based and Artistic Research in Migration and Integration

Organisatörer:  The School of Arts and Communication (K3), the K3 Artistic and Arts-based Research Group, the Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) at Malmö University and the Centre on Global Migration (CGM) and the Academy of Art and Design at Gothenburg University within the framework of the SIPGI project. 

2023

2nd Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies (OMICS 2023), 22-24 November. 

Organisatörer: Centrum för Global Migration och Handelshögskolan, Göteborgs universitet

‘Building Local Communities to Enhance the Integration and Housing of Asylum Seekers and Refugees in Europe’

The conference aims to present findings from two European projects “MERGING” and “NTEgreat” and to introduce good practices for integration in the field of migration.

2022 

Make Your Own Passport (MYOP), Vetenskapsfestivalen 

Vetenskapsrådets NFP-MI årliga konferens Migration and Super-diversity: Theory, Method and Practice 

Keynote speaker: Jenny Phillimore, professor, Department of Social Policy, Sociology and Criminology, University of Birmingham. Presenters: Gabriella Elgenius, Associate Professor, University of Gothenburg; Birgitta Essén Professor of International Maternal & Reproductive Health, Uppsala University; Lisa Åkesson, Professor, University of Gothenburg; Andreas Diedrich, Associate Professor, University of Gothenburg.  

Organisatörer: Göteborgs universitet i samarbete med Vetenskapsrådet 

SIPGI konferens: Refugees in Cities: Social Institutions, Political Governance, and Integration (SIPGI)

2021 

Workshop på temat forskningskommunikation, inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (NFP-MI).  

Migration and Discipline: Civic Fostering of Gender, Sexuality, and the Body.  

I samarbete med institutionen för svenska språket, humanistiska fakulteteten. 

2020 

Workshop om forskningskommunikation i sammarbete med Vetenskapsrådet (VR) 

2019 

Workshop: Gender and Education in a Local and Global Context - Turkish and Swedish Perspectives and Beyond, Istabul. 

Panel on Gender, Education and Migration. 

The panel aimed to contribute to new knowledge both theoretically and empirically, and to strengthen international networks between younger and senior researchers from Turkey, Sweden, Finland, Germany, Bosnia, Croatia, Slovenia, Canada, South Africa, Pakistan and Indonesia.  

Organisatörer: CGM, Göteborgs Universitet, Högskolan Väst, Sabanci University (TR). 

IMISCOE PhD Summer School: Studying Integration and Social Cohesion - Theory, Practice, Method and Ethics of Conduct, Istanbul, Turkey.  

Deltagande föreläsare från Göteborgs Universitet: Vedran Omanovic, Företagsekonomiska institutionen; Oksana Shmulyar Green, Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap och Tommaso Milani, Institutionen för svenska språket. 

Organisatörer: CGM och GAR (Istanbul).  

Konferensen Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare med tema Erfarenhetsutbyte och framåtblick. 

Andrea Spehar, Centrum för Global Migration medverkade med föreläsning.  

Svenska institutet – SAYP: Migration and Integration in the Eastern Partnership and the Baltic Sea Region: Policy and Administrative Challenges for the Development of Inclusive Societies, Tbilisi, Georgien. 

CGM medverkade i Svenska Institutets Summer Academy for Young Professionals (SAYP).  

Organisatörer: The School of Social Sciences at the Georgian Institute of Public Affairs - GIPA och Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. 

Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies – OMICS 2019  

Organisatörer: CGM och Gothenburg Research Institute, GRI, School of Business Economics and Law, med medverkan från samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet i organisationskommittén.  

Integrationsforum: Migration och integration – politik, process och praktik  

CGM medverkar med presentation av forskningsstudien Kommunala utmaningar och möjligheter i arbetet för en långsiktig integration, ett uppdrag från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Övriga medverkande forskare från Göteborgs universitet är Hans Abrahamsson, Institutionen för globala studier, även gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö högskola.  

Konferensen riktar sig till politiker, chefer eller tjänstepersoner som är verksam inom området mottagande och etablering av nyanlända. 

Organisatörer: Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Religion, Multilingualism and History - Past and Present Perspectives on Migration – heldag 

Andrea Spehar, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, och Föreståndare för Centrum för Global Migration (CGM), Göteborgs universitet; Tommaso Milani, professor, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. 

Organisatörer: CGM och Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. 

Application Workshop Migration Research Grant - Swedish Research Council (VR)  

Workshop för de som avsåg söka forskningsmedel i Vetenskapsrådets (VR) utlysningar under våren 2019, särskilt om projektbidrag för forskning inom migration och integration, men även för ansökningar om migrationsrelaterade projekt till VR:s utlysningar inom andra ämnesområden.

2018 

Forskningsplattform – Tema Migration och Hälsa: Migrationsbakgrundens betydelse för att klara skolgången. 

Heldagsworkshop. Medverkande talare från Angereds Närsjukhus, Avdelning folkhälsa VGR, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Universitet (CGM, Institutionen för svenska språket), Högskolan Väst, Svenska Kyrkan i Bergsjön.  

Organisatörer: CGM och Västra Götalandsregionen (VGR) . 

Workshop on Religion, Multilingualism and History - Past and Present Perspectives on Migration.  

Erez Levon, Reader in Sociolinguistics, Queen Mary University of London (UK); Vally Lytra, Senior Lecturer in Languages in Education, Goldsmiths University of London (UK); Marlou Schrover, professor in Economic and Social History, Leiden University (NL); Seán McLoughlin, Professor of the Anthropology of Islam, University of Leeds (UK)  

Organisatörer: CGM och Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska språket och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion samt Frölunda Kulturhus. 

The Network for Migration and Urban Development – What can we learn from the OECDs recommendations?  

Henrietta Palmer, Mistra Urban Futures; Andreas Diedrich, Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan; Andrea Spehar, Centrum för Global Migration och statsvetenskapliga institutionen; Nils Björling, Chalmers. Read more: https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/migration-and-urban-development

Organisatörer: CGM och Mistra Urban Futures och Chalmers Tekniska Högskola. 

Flerspråkighet och migration - utbildning/skola och språkpolitik. 

Heldagsworkshop. Keynote speakers: Marilyn Martin-Jones, School of Education, University of Birmingham (UK); Christopher Stroud, Centre for Multilingualism and Diversities Research, University of Western Cape, South Africa. Övriga talare från Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Stockholms universitet, Skolinspektionen.  

Organisatörer: CGM och Humanistiska fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.   

The Framing of the “Migration Crisis” Cross-Nationally: From Problem Definition to Institutionalization (Or Not). 

Internationell workshop finansierad av Riksbankens Jubileumsfond (RJ).  

Deltagare från Göteborgs Universitet, Aalborg University (DK), Ben-Gurion University (IL), Boğaziçi University (TR), Galatasaray University (TR), Glasgow Caledonian University (UK), University of Birmingham (UK), University of Essex (UK), University of Göttingen (DE), Zeppelin Universität Friedrichshafen (DE) och Özyegin University (TR).  

Organisatörer: CGM och Boğaziçi University, Istanbul.  

International Migrants Day: Dialogues in Academia and in Practice.  

Seminariedag riktad mot studenter med föreläsningar, panelsamtal och mässa med organisationer inom migrationsområdet. Deltagare: Anna Bredström, universitetselektor, avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköping Universitet; Branka Likic Brboric, biträdande professor, avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköping Universitet; Norma Montesino, universitetslektor, socialhögskolan, Lund Universitet. 

Organisatör: CGM  

Dialogue Workshop on Migration Related Practice for GU Doctoral Candidates in Migration and Integration Research.

Multilingualism and Migration: Education and language politics.  

Keynote speakers:  Marilyn Martin-Jones, Emeritus Professor and former Director of the MOSAIC Centre for Research on Multilingualism, School of Education, University of Birmingham; Christopher Stroud, Professor Centre for Multilingualism and Diversities Research, University of Western Cape, South Africa.  

Panelists: Marie Carlson Tommaso, Professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet; Andreas Ottemo Universitetslektor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet; Alexandra Kreus, Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet; Andrea Spehar, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen och föreståndare för CGM, Göteborgs universitet. 

2017 

Dialogmöte om segregation och städer  

Deltagare: Regeringens ”Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation”, forskarsamhället, Mistra och CGM.  

Organisatör: Mistra Urban Futures  

Workshop: Untold experiences of vulnerable refugees  

The workshop aimed to bring researchers, practitioners, community stakeholders and policy makers together in order to develop an interdisciplinary discussion and knowledge exchange about the ’untold’, mainly ignored experiences of minority refugee populations. More information: http://vulnerable-groups.com/gilgamesh/

Organisatörer: CGM, Uppsala Universitet, Världskulturmuseerna och Gilgamesh-projektet. 

International Conference on Immigration and Labour Market Integration  

CGM ingick i organisationsgruppen och medverkade på konferensen, som hade deltagare både från akademin och yrkesverksamma praktiker.  

Organisatörer: CGM, Centrum för forskning om arbete och sysselsättning -WE, Göteborgs universitet.  

PARSE Conference: Workshop on transdisciplinary global migration topics  

Geographies of Exclusion  

CGM och konstnärs/praktik-baserade forskningsplattformen Parse samarrangerade temat Geographies of Exclusion. Från GU deltog forskare från Konstnärliga fakulteten (Akademin Valand, HDK), Naturvetenskapliga fakulteten (Institutionen för kulturvård), Samhällsvetenskapliga fakulteten (Institutionen för globala studier) och Utbildningsvetenskapliga fakulteten (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande) med presentationer.  Read more: https://parsejournal.com/

Organisatörer: CGM och Parse – Platform for Artistic Research Sweden. 

Port Cities and Migration in the Modern Era  

Konferens om hamnstäder och migration, medverkan av CGM.  

Organisatör: Centre for European Research (CERGU), Göteborgs Universitet.  

Nätverksträff för migration och urban utveckling, Mistra Urban Futures  

Tema Migration och hållbar stadsutveckling  

Organisatörer: CGM och Mistra Urban Futures  

Dialogworkshop om kunskapsluckor  

Representanter från organisationer och myndigheter som arbetar med migrations-relaterade utmaningar i Göteborg diskuterade kunskapsbrister och forskningsbehov som de har identifierat i sitt dagliga arbete med deltagande forskare från Göteborgs Universitet.  

Organisatör: CGM 

Migration and health: central themes and challenges:  

Does migration affect endocrine health?  

Jesper Löve, universitetslektor, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet. 

Oral health among migrants: what we know versus knowledge gaps. 

Helena Filipsson Nyström, Universitetslektor/överläkare, Avd för invärtesmedicin och klinisk  

Nutrition, Göteborgs universitet. 

Barriers to medical treatment among immigrants and native Swedes.  

Torgny Alstad, övertandläkare, universitetslektor, Göteborgs universitet.    

Migration related care needs in northeastern Gothenburg.  

Helle Håkonsen, Universitetslektor, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, och leg. Apotekare. 

Tove Hedenrud, Professor, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, och leg. Apotekare. 

Genes or environment - impact on disease risk estimates and opportunities for insight into disease mechanisms through multiethnic research.  

Jonas Hermansson, Forskningschef, Angered närsjukhus.  

Discussion: Methodological challenges in migration and health research.  

Åsa Torinsson Naluai, forskare, Sambio Core Facilities, Core Facilities vid Sahlgrenska Akademin. 

Dialogue workshop on knowledge gaps in migration related practice 

Representanter från organisationer och myndigheter som arbetar med migrations-relaterade utmaningar i Göteborg diskuterade kunskapsbrister och forskningsbehov som de har identifierat i sitt dagliga arbete med deltagande forskare från Göteborgs Universitet. 

Follow up roundtable discussion on refugees and health  

The discussion was devoted to how the work can proceed, issues be identified and potential case studies for future in-depth research.  

Organisatörer: Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT), Refugee health och Kungliga vetenskapsakademin.   

Intersectoral approaches in achieving the right to health: Resettlement Practices  

Roundtable discussion on refugees and health  

Organisatörer: Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT), Refugee health och Kungliga vetenskapsakademin. 

Migration and Urban Development  

Heldagsseminarium  

Organisatörer: CGM, Mistra Urban Futures Göteborgsplattform och Skåneplattform.  

Migration and sustainable urban development  

Heldagsseminarium. Deltagare bland annat från CGM, Chalmers, Göteborgs Stad, Migrationsverket, RISE och Röda Korset.  

Organisatörer: Mistra Urban Futures, Göteborgsplattformen. 

Minclusion Project Conference - How can mobile technology support integration of newly arrived migrants?  

Keynote speaker: Agnes Kukulska Hulme, Professor of Learning Technology and Communication, Open University (UK), medverkan och presentation av CGM.  

Organisatörer: Minclusion-projektet  

Untold experiences of vulnerable refugees. 

Organisatörer CGM; Önver Cetrez, universitetslektor, teologiska institutionen, Uppsala Universitet; Naures Atto, Dr., University of Cambridge; Soner O. Barthoma, M.A., Free University of Berlin; Uppsala Universitet  

CGM MR-dagarna: How can labour migrants’ rights be secured in the global world?  

Moderator: Andrea Spehar, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och föreståndare för CGM. Panelists: Sari Kouvo, universitetslektor, Juridiska unstutionen, Göteborgs universitet; Joseph Anderson, doktorand, Globala studier, Göteborgs universitet; Lisa Pelling, Chief analyst at Arena Idé; Madelaine Seidlitz, Senior legal adviser, refugees, migrants and international law at Amnesty International Sweden. 

Organisatörer: CGM, Samhällsvetenskapliga fakulteten och MR-dagarna. 

 

Invigning av Centrum för Global Migration.  

Keynote speaker: Alice Nah, Centre for Applied Human Rights, The University of York (UK)