Göteborgs universitet
Bild
puzzle

Samverkan

En del av Centrum för Global Migrations uppdrag är att skapa möjligheter att fördjupa kunskapsutbytet mellan externa aktörer och akademin. CGM kan också stödja forskare genom att skapa kontakt och underlätta samarbeten med medlemmarna i vår externa referensgrupp.

Samverkanspartners

En aktiv samverkan med samhället är en av CGMs prioriterade uppgifter. CGM arbetar idag med flera aktörer inom Västra Götalandsregionen.

Expertpool

Syftet med CGMs expertpool är att möjliggöra bättre kommunikation och informationsspridning mellan forskare och externa aktörer (t.ex. journalister, myndigheter, civila samhället). Vår expertpool består av ett urval av forskare vid Göteborgs universitet som forskar om frågor rörande migration och integration.

Referensgrupper

CGM har två referensgrupper - en vetenskaplig och en extern. Den vetenskapliga referensgruppen består av migrationsforskare från olika länder och discipliner och den externa referensgruppen består av representanter från offentlig förvaltning, näringsliv och civilsamhälle.

Stöd för tillämpning av forskning och samverkan

Forsknings- och innovationskontoret (FIK) vid Göteborgs universitet erbjuder stöd vid nyttiggörande och tillämpning av kunskap och forskning från Göteborgs universitet.

Initiativ för nyanlända och integration

Just nu befinner sig många människor på flykt. För att hantera dagens situation och skapa hållbara vägar framåt behövs utbildning och forskning. Göteborgs universitet har sammanställt en snabb överblick över Göteborgs universitets initiativ för nyanlända och integration.

Make your own Passport network

Sedan 2018 har konstnären Dr. Tintin Wulias konstprojekt "Make Your Own Passport" (2014-) engagerat CGM:s samarbetsnätverk. Projektet involverar en serie workshops i offentliga utrymmen som syftar till att främja ett livslångt lärande om medborgarskap.