Göteborgs universitet
Bild
puzzle

Samverkan

En del av Centrum för Global Migrations uppdrag är att skapa möjligheter att fördjupa kunskapsutbytet mellan externa aktörer och akademin. Här kan du läsa om samarbeten och samverkan vid Centrum för Global Migration.

I vår externa referensgrupp sitter representanter från offentlig förvaltning, ideella organisationer och näringslivsorganisationer, i huvudsak från Göteborgs- och Västra Götalands-området. Den lokala kopplingen underlättar ett praktiknära samarbete mellan forskare och övriga samhället.

På dessa sidor presenterar medlemmarna i vår externa referensgrupp sig själva och sin verksamhet i frågor som rör migration och integration i Göteborg och i Västra Götalandsregionen.

 

CGM är medlemmar i Europas största forskningsnätverk inom migration, IMISCOE, vilket ger möjlighet bland annat till nätverksbyggande och forskningssamarbeten internationellt.

Göteborgs universitet ger stöd för tillämning av forskning och samverkan

Centrum för Global Migration kan stödja forskare genom att skapa kontakt och underlätta samarbeten med medlemmarna i vår externa referensgrupp. Utöver detta, så erbjuder Forsknings- och innovationskontoret (FIK) stöd när det gäller nyttiggörande och tillämpning av kunskap och forskning från Göteborgs universitet.

FIK guidar forskare, lärare eller administratörer i hur de kan utveckla sin kunskap och sina idéer till konkreta lösningar på samhällsproblem, och därigenom få genomslag utanför akademin.

På FIK arbetar innovationsrådgivare tillsammans med forskningsrådgivare, ekonomer och jurister för att ge ett så kompetent och komplett stöd som möjligt, utifrån de individuella förutsättningarna i varje projekt. Man kan även söka finansiering för samverkansaktiveter eller tillämpning av forskningsresultat.