Göteborgs universitet
Bild
puzzle

Samverkan

En del av Centrum för Global Migrations uppdrag är att skapa möjligheter att fördjupa kunskapsutbytet mellan externa aktörer och akademin. CGM kan också stödja forskare genom att skapa kontakt och underlätta samarbeten med medlemmarna i vår externa referensgrupp.

Samverkansaktiviteter

För att skapa mötesplatser mellan forskare och aktörer utanför akademin samarrangerar och faciliterar CGM seminarier, workshops och konferenser tillsammans med partners utanför akademin. Om du är intresserad av att samarrangera av event, vänligen hör av dig.

Samverkanspartners

En aktiv samverkan med samhället är en av CGMs prioriterade uppgifter. CGM arbetar idag med flera aktörer inom Västra Götalandsregionen.

Expertpool

Syftet med CGMs expertpool är att möjliggöra bättre kommunikation och informationsspridning mellan forskare och externa aktörer (t.ex. journalister, myndigheter, civila samhället). Vår expertpool består av ett urval av forskare vid Göteborgs universitet som forskar om frågor rörande migration och integration.

Initiativ för nyanlända och integration

Just nu befinner sig många människor på flykt. För att hantera dagens situation och skapa hållbara vägar framåt behövs utbildning och forskning. Göteborgs universitet har sammanställt en snabb överblick över Göteborgs universitets initiativ för nyanlända och integration.

Deakin Center for Refugee Employment

CGM har tillsammans med forskningsprogrammet Organizing Integration (OI) vid Göteborgs universitet ett samarbete med Deakin Centre for Refugee Employment, Advocacy, Training and Education (CREATE).

Make Your Own Passport nätverk

Sedan 2018 har konstnären Dr. Tintin Wulias konstprojekt "Make Your Own Passport" (2014-) engagerat CGM:s samarbetsnätverk. Projektet involverar en serie workshops i offentliga utrymmen som syftar till att främja ett livslångt lärande om medborgarskap.