Göteborgs universitet
Bild
forskning
Länkstig

Migrations- och integrationsforskning vid Göteborgs Universitet

En viktig uppgift för CGM är att skapa en plattform för migrationsforskning och underlätta tvärvetenskapliga samarbeten. Ett led i detta är att samla och synliggöra den forskning om migration som pågår vid Göteborgs universitet.

Målet med att samla in och synliggöra pågående forskning om migration är att ge möjligheter till dialog och samverkan mellan forskare, beslutsfattare, praktiker inom privat och offentlig sektor samt civilsamhället och journalister, på en lokal, nationell och internationell nivå.