Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarnätverk

CGM är medlem i flera internationella forskningsnätverk. Dessa medlemskap fungerar som ett sätt att öka synligheten för GU:s migrationsforskning internationellt och ger ökad tillgång till information om forskningsfinansiering, doktorandnätverk, utbildningar och publiceringsmöjligheter.

IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe)

CGM är medlem i Europas största forskningsnätverk inom migration, IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe), vilket ger möjlighet bland annat till nätverksbyggande och forskningssamarbeten internationellt.

 

Nordic Migration Research (NMR)

CGM är sedan hösten 2017 medlem i Nordic Migration Research (NMR). NMRs syfte är att stärka migrationsforskningen i Norden genom att stödja forskning och sprida forskningsresultat om migration och migrationens konsekvenser i de nordiska länderna och internationellt.