Göteborgs universitet
Länkstig

Att stödja anställning av personer med flykting- och asylsökandestatus

CGM har tillsammans med forskningsprogrammet Organizing Integration (OI) vid Göteborgs universitet ett samarbete med Deakin Centre for Refugee Employment, Advocacy, Training and Education (CREATE).

CREATE har som målsättning att bygga kunskap och förståelse kring hur man bäst kan stödja människor med flyktingbakgrund att återuppbygga sina karriärer efter att de lämnat sitt hemland genom att skaffa meningsfull sysselsättning och få tillgång till yrkesutbildning och utbildning. 

Mot bakgrund av en studie, har CREATE tagit fram en arbetsgivarguide för att stödja arbetet med anställning av personer med flykting- och asylsökandestatus och en jobbsökarguide med praktiska råd till jobbsökande, med extra fokus på personer med flykting- och asylsökandestatus.

Anpassningen av guiden till en svensk kontext och översättningen till svenska har möjliggjorts tack vare Faculty of Business and Law, Deakin University (Australien), med hjälp av Centrum för Global Migration (CGM) och Forskningsprogrammet Organizing Integration (OI), vid Göteborgs universitet (Sverige).