Göteborgs universitet
Bild
Student i fältarbete i svenska fjällen
Att testa verktyg och omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt fältarbete är en av höjdpunkterna i våra program och kurser. Bilden är från kursen "Fältkurs i Subarktis" 2022 där studenter som valt specialisering mot klimatologi vässar sina kunskaper i geomorfologi. Platsen är Kärkevagge, 15 kilometer öster om Riksgränsen.
Foto: Mats Björkman
Länkstig

Studera hos oss

På Institutionen för geovetenskaper finns utbildningar inom ämnena geografi och geovetenskap. Våra studenter blir experter på landmassorna, haven, atmosfären och människans samspel med naturen. Vi studerar hållbar utveckling, miljö- och klimatfrågor utifrån både natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Hos oss kan du också studera till ämneslärare i geografi.

Behovet av geovetare och geografer ökar i samhället. Dels för att öka förståelsen för miljö- och klimatförändringar som påverkar både naturen och samhället. Dels för att hitta hållbara sätt för att utvinna råvaror från olika naturresurser. Som geovetare eller geograf studerar du allt ifrån riskbedömningar av jordskrev och naturkatastrofer till hur hållbara städer kan byggas och hur ökade utsläpp av olika slag påverkar atmosfären. Som geovetare bidrar du till en mer hållbar framtid för människor och natur. Våra lärare är aktiva forskare med expertis inom alla våra utbildningsområden.

Gymnasieelev och nyfiken på geovetenskap?

Gymnasieklasser är välkomna att kontakta oss för att göra studiebesök eller boka in en föreläsning.

Boka en föreläsare - passa på att fråga en forskare

Du som är gymnasielärare kan boka in en föreläsning av en forskare. På Naturvetenskapliga fakultetens hemsida hittar du en förteckning över ämnen och kontaktuppgifter till föreläsare.

Boka en föreläsare
 

Gör ett studiebesök hos oss

Vi tar emot gymnasieklasser som vill göra studiebesök och få en inblick i vad högskolestudier inom geografi och geovetenskap kan innebära. Kontakta studierektor Emily Whitehurst Zack för mer information: emily.whitehurst.zack@gu.se

 

Foto: Jenny Meyer