Göteborgs universitet
Bild
Studenter i fältarbete i svenska fjällen
Exkursioner i naturen är en del av utbildningsprogrammen i geovetenskap och geografi.
Foto: Hans Linderholm
Länkstig

Studera hos oss

På Institutionen för geovetenskaper studeras miljö- och klimatfrågor och lösningar för hållbar utveckling utifrån både natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Efter studier hos oss blir du expert på jordens processer och interaktionen mellan natur, människa och samhälle.

Vi har utbildningar inom ämnena geovetenskap och geografi. Behovet av geovetare och geografers kompetens ökar i samhället, dels för att förstå hur miljö- och klimatförändringar påverkar natur och samhälle. Dels för att hitta hållbara sätt att utvinna råvaror från olika naturresurser. Som geovetare eller geograf studerar du allt ifrån riskbedömningar av jordskred och naturkatastrofer till hur klimatsmarta städer kan byggas. Efter studierna är du redo att arbeta med hållbarhetsfrågor inom näringslivet och offentlig sektor och bidra med lösningar för samhällets gröna omställning. Våra studenter får jobb inom området efter utbildningen.

Är geovetenskap eller geografi något för dig?

Kika in på vårt webinar och ställ frågor till studievägledare och nuvarande studenter. Besök vår Instagram och se vad vi gör på programmen.

Filmer om våra utbildningar

Navigate to video: Klimat och hållbarhet
Video (2:21)
Klimat och hållbarhet
Navigate to video: Geovetenskap & geografi
Video (1:19)
Geovetenskap & geografi
Navigate to video: Läs en termin utomlands
Video (4:03)
Läs en termin utomlands

För grundskola och gymnasiet

Bekanta dig med våra ämnen genom att skugga en student, boka en föreläsare eller komma på studiebesök.

Boka en föreläsare - passa på att fråga en forskare

Du som är gymnasielärare kan boka in en föreläsning av en forskare. På Naturvetenskapliga fakultetens hemsida hittar du en förteckning över ämnen och kontaktuppgifter till föreläsare.

Boka en föreläsare

Gör ett studiebesök hos oss

Vi tar emot gymnasieklasser som vill göra studiebesök och få en inblick i vad högskolestudier inom geografi och geovetenskap kan innebära. Kontakta studierektor Emily Whitehurst Zack för mer information: emily.whitehurst.zack@gu.se