Göteborgs universitet
Bild
Studenter i fältarbete i svenska fjällen
Exkursioner i naturen är en del av utbildningsprogrammen i geovetenskap och geografi.
Foto: Hans Linderholm
Länkstig

Studera hos oss

Utbildningarna i geovetenskap och geografi rustar dig som vill lösa globala hållbarhetsutmaningar. Som student hos oss tar du dig an miljö- och klimatfrågor från både natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Du blir expert på jordens processer och interaktionen mellan natur, människa och samhällsutveckling.

Behovet av geovetare och geografers kompetens ökar i samhället, dels för att förstå hur miljö- och klimatförändringar påverkar natur och samhälle. Dels för att hitta hållbara sätt att utvinna råvaror från olika naturresurser. Som geovetare eller geograf studerar du allt ifrån riskbedömningar av jordskred och naturkatastrofer till hur klimatsmarta städer kan byggas. Du lär dig också använda moderna analysverktyg och tolka geografisk data. Efter studierna är du redo att arbeta med hållbarhetsfrågor inom näringslivet eller offentlig sektor och bidra med lösningar för samhällets gröna omställning. Våra studenter får jobb inom området efter utbildningen.

Gör en global skillnad - bli geovetare du också

Rent vatten, hållbar stadsutveckling, grön energi, globala klimatförändringar, motståndskraftig samhällsinfrastruktur och förvaltning av naturresurser. Geovetarens kunskap behövs överallt och arbetsmarknaden är god.

Studentliv och karriär

Vad lär jag mig på geovetenskapsprogrammet? Vad gör en geograf? Och vad kan jag jobba med efter studierna? Här kan du läsa intervjuer med studenter.

Mer om geovetenskap och geografi

Ta reda på mer om geografi och geovetenskap. På vår Instagram berättar studenter om vad de gör på programmen.

Navigate to video: Bli geovetare
Video (0:21)
Bli geovetare
Navigate to video: Klimat och hållbarhet
Video (2:21)
Klimat och hållbarhet

För grundskola och gymnasiet

Bekanta dig med våra ämnen genom att skugga en student, boka en föreläsare eller komma på studiebesök.

Boka en föreläsare - passa på att fråga en forskare

Du som är gymnasielärare kan boka in en föreläsning av en forskare. På Naturvetenskapliga fakultetens hemsida hittar du en förteckning över ämnen och kontaktuppgifter till föreläsare.

Boka en föreläsare

Gör ett studiebesök hos oss

Vi tar emot gymnasieklasser som vill göra studiebesök och få en inblick i vad högskolestudier inom geografi och geovetenskap kan innebära. Kontakta studierektor Emily Whitehurst Zack för mer information: emily.whitehurst.zack@gu.se