Göteborgs universitet
Bild
Tre personer står tillsammans och samtalar
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Studera hos oss

På Institutionen för geovetenskaper finns utbildningar inom ämnena geografi och geovetenskap. Vi studerar människans livsrum Jorden - landmassorna, haven och atmosfären. Hos oss får du kunskap om hur människan nyttjar jordens resurser, vilka konsekvenser det får och hur anpassningar kan göras för en hållbar utveckling. Hos oss kan du också studera till ämneslärare i geografi.

Behovet av geovetare och geografer ökar i samhället. Dels för att öka förståelsen för miljö- och klimatförändringar som påverkar både naturen och samhället. Dels för att hitta hållbara sätt för att utvinna råvaror från olika naturresurser. Som geovetare eller geograf studerar du allt ifrån riskbedömningar av jordskrev och naturkatastrofer till hur hållbara städer kan byggas och hur ökade utsläpp av olika slag påverkar atmosfären. Med geovetenskapliga kompetenser bidrar du till en mer hållbar framtid för människor och natur. Våra lärare är aktiva forskare med expertis inom alla våra utbildningsområden.