Göteborgs universitet
Bild
En kvinna står framför ett snötäckt berg
Julia Kukulies är en av institutionens doktorander. Hennes projekt handlar om extrem nederbörd från stora konvektiva stormsystem i höga bergsområden och deras roll i vattencykeln.
Länkstig

Vår forskarutbildning

Utbildningen på forskarnivå vänder sig till dig som har ett stort intresse för frågeställningar inom natur- och geovetenskap. Som doktorand fördjupar du dina kunskaper inom ditt ämnesområde och utvecklar verktyg att självständigt formulera problem och kritiskt bedöma vetenskapliga resultat.

Forskarutbildningen vid Institutionen för geovetenskaper genomförs inom olika ämnesinriktningar: geografi, geologi, miljövetenskap, naturgeografi och naturvetenskap. Forskningen under doktorandutbildningen sker vanligtvis i forskargrupper och kan föra dig till miljöer som Antarktis, Amazonas, Stilla havet eller vårt eget norrländska Latnjajaure. En utbildning på forskarnivå innebär fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, som vanligtvis inkluderar ett visst mått av undervisning, vilket gör att den reella tiden ofta blir fem år.