Göteborgs universitet
Bild
Vy över skogslandskap
Foto: Heather Reese

Om oss

Institutionen för geovetenskaper har över 400 studenter och cirka 70 lärare, forskare och teknisk/administrativ personal. Vi bedriver utbildning inom geovetenskap och geografi på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Våra starka forskningsområden är Klimat och klimatförändring, Processer på Jordens yta, samt Geosfären. Du hittar oss på Geovetarcentrum vid Wavrinskys plats i Göteborg.