Göteborgs universitet

Om oss

Institutionen för geovetenskaper håller till i Geovetarcentrum vid Wavrinskys plats. Institutionen har över 400 studenter och cirka 70 lärare, forskare och administrativ personal. Vi bedriver forskning och utbildning inom geovetenskap och geografi