Göteborgs universitet
Bild
Vy över staden Göteborg
Foto: Per Pixel Petersson
Länkstig

Ämnesguide för geografilärare

Geografi är ett modernt framtidsämne som behövs för att få ett samhälle att fungera. Inom detta tvärvetenskapliga ämne möts naturvetenskap och samhällsvetenskap för att undersöka människan och naturens förhållande till varandra.

Därför geografi

För att kunna ta hand om vår jord och människorna på den, nu och i framtiden, behöver vi kunskaper från olika ämnen inom miljö, ekonomi och samhälle. Geografi skulle kunna ses som paraplyet som täcker och sammanfogar dessa ämnen. Detta blir tydligt då undervisningen till geografilärare sker på både Institutionen för geovetenskaper och Institutionen för ekonomi och samhälle. Kunskaper i ämnet ger oss möjlighet att svara på avgörande samhällsfrågor som handlar om hållbarhet, fördelning av resurser och stadsplanering. Geografi är kopplat till de flesta av FN:s hållbarhetsmål.

Kompetenser som geografilärare

En kunnig lärare i ämnet geografi har gedigen kunskap i hur de naturgivna processerna påverkar oss människor och hur människan påverkar samhället och vår planet. Men det räcker inte med det – du behöver också få kunskap och verktyg att skapa bra lärandemiljöer för dina framtida elever. Det sker i ämnesdidaktiken du läser men också i kärnkurserna och VFU-kurserna. Alla dessa kompetenser kommer du få om du väljer att läsa till lärare i geografi vid Göteborgs universitet. Geografi ingår i både Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan och i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot åk 7–9. För inriktningen mot åk 7–9 kan du läsa geografi som första- eller andraämne. För inriktningen mot gymnasiet kan du läsa geografi som andraämne.

Bild
Jorden hålls i en hand
Foto: iStock

Hur blir jag behörig ämneslärare i geografi?

Det finns två vägar vid Göteborgs universitet för dig som vill bli ämneslärare i geografi. Du kan antingen läsa geografi inom Ämneslärarprogrammet eller läsa ämnet som fristående kurs, följt av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Du väljer om du ska bli ämneslärare för årskurs 7–9 eller för gymnasieskolan. Det är olika behörighetsgränser för årskurs 7–9 och för gymnasiet. För 7–9 gäller minst 60 hp och för gymnasiet minst 90 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Om du läser geografi som förstaämne kommer du också att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i geografi. En VFU-period består av praktik på en skola och av seminarier på universitetet. En lärare i geografi kommer vara din VFU-handledare på skolan och du kommer också att få besök av en ämnesdidaktiker från institutionen för geovetenskaper.

Utbildningens innehåll

För att få kunskaper och förmåga att undervisa i geografi studerar du ett spektrum av geografiska vetenskaper inom ämneslärarprogrammets geografikurser. Alla ämneslärarstudenter läser de tre första kurserna om totalt 60 hp. Gymnasielärarstudenter läser dessutom ytterligare två kurser om totalt 30 hp.

Kurser