Länkstig

Geografiska informationssystem 2 (GIS)

Kurs
NGN190
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11407
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11408
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Kort om kursen

Kursen Geografiska informaitonssystem 2 (GIS) riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i GIS. Kursen är helt nätbaserad och ges på distans.

Om utbildningen

Kursen fördjupar grundläggande GIS-kunskaper och färdigheter som databearbetning, analys och visualisering samt rapportering av resultat i skriftlig form.

Moment 1 består av praktiska övningar och uppgifter.

Moment 2 innehåller ett mindre projektarbete med en tillämpad övning för att använda dina nya GIS-kunskaper.

Frågor och svar om distanskurser på Institutionen för geovetenskaper.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst godkänt betyg i 2 hp inom kursen NGN180 Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion, 7,5 hp, eller avklarat delmoment i GIS inom kursen GE0400 Geografi: Baskurs, 30 hp, eller GVS075 Geografiska Informationssystem (GIS), eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Nätbaserad distansutbildning.

Undervisningsspråk: svenska och engelska.