Länkstig

Geografiska informationssystem 2 (GIS)

Kurs
NGN190
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11418

Kort om kursen

Kursen Geografiska informaitonssystem 2 (GIS) riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i GIS och är en fortsättning på den utbildning som påbörjades i kursen NGN180 GIS - Introduktion.

Kursen är helt nätbaserad och ges på distans.

Om utbildningen

Kursen fördjupar grundläggande GIS-kunskaper och färdigheter som databearbetning, analys och visualisering.  

Kursen består av två delar:

Moment 1 består av praktiska övningar och uppgifter.

Moment 2 innehåller ett mindre projektarbete med en tillämpad övning för att använda dina nya GIS-kunskaper.

Efter kursen kommer du förstå hur GIS som verktyg kan användas för att lösa rumsliga problem av olika komplexitet och hur man utvärderar och jämför olika källor för geografisk data och tekniker för datainsamling.

Vanliga frågor och svar om distanskurser

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst godkänt betyg om 2 hp inom kursen NGN180 Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion, 7.5 hp, eller avklarat delmoment GIS inom kursen GE0400 Geografi: Baskurs, 30 hp, eller GVS080 Geografiska Informationssystem: GIS, 7.5 hp eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter den här kursen kan du fortsätta med en distanskurs i fjärranalys: NGN235 GIS - Introduktion till fjärranalys

Så är det att plugga

Undervisningen

Nätbaserad distansutbildning.

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Studier utomlands

Om du studerar vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan.

Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.