Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Institutionen för geovetenskaper
Box 460
405 30 Göteborg
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a, 413 20 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 1E, 413 90 Göteborg

Prefekt

Hans Linderholm, hansl@gvc.gu.se, 031-786 28 87, 0708-58 95 04

Proprefekt

Heather Reese, heather.reese@gu.se, 031-786 28 03, 0766-18 28 03

Viceprefekt med forskningsansvar

Robert Björk, robert.bjork@gu.se, 031-786 28 35

Viceprefekt med utbildningsansvar

Johan Hogmalmjohanh@gu.se, 031-786 2949

Viceprefekt med samverkansansvar

Deliang Chen, deliang@gvc.gu.se, 031-786 48 13, 0766-18 48 13

Administrativ chef

Tove Westerbergtove.westerberg@gu.se, 0766-186 892

Studievägledning
svl@gvc.gu.se

Studierektor
Emily Whitehurst Zack, emily.whitehurst.zack@gu.se, 031-786 28 38, 0766-18 28 38

Utbildningsansvarig
Johan Hogmalm, johanh@gu.se, 031-786 2949